Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2011 r.
8 grudnia 2011 - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych
(ul. Mickiewicza 41, sala nr 7 - parter, godz. 13.00)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zaopiniowanie uchwały dotyczącej zmian w budżecie na rok 2011.
3. Informacja nt. sposobu realizacji przez Zarząd wniosków zgłoszonych do budżetu przez komisje sejmiku.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
6. Zamknięcie posiedzenia.

3 listopada 2011 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
(ul. Mickiewicza 41, sala 7 - parter, godz. 10.00)
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 20.09.2011 r.
3. Informacja nt. wyjazdowego posiedzenia komisji w dniu 26.09.2011 r. do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu.
4. Realizacja zadań w ramach PROW 2007-2013.
5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie projektów uchwał w sprawach dotyczących ZODR w Barzkowicach.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał na kolejną sesję Sejmiku.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

12 września 2011 - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
(ul. Mickiewicza 41, sala 214 -II piętro, godz. 13.00)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie  posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Informacja nt. działalności podstawowej i inwestycyjnej Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie.
3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Plan pracy komisji do końca bieżącego roku, (proszę przygotować propozycje).
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

14 lipca 2011 - Komisja Doraźna ds. Rozwoju Gospodarki Morskiej w subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego
(ul. Mickiewicza 41, sala 7 - parter, godz. 14.00)
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 26 maja 2011 r.
3. Informacja o spotkaniu przedstawicieli województwa zachodniopomorskiego z przedstawicielami rządu RP.
4. Przyjęcie wniosku w sprawie ekspertyzy o charakterze studium wykonalności utworzenia ośrodka przemysłowo-wdrożeniowego techniki morskiej i oceanotechniki.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

14 czerwca 2011 - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych
(ul. Mickiewicza 41, sala nr 7 - parter, godz. 10.00)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

9 maja 2011 - Komisja Doraźna ds. Statutu Województwa
(ul. Mickiewicza 41, sala nr 7 - parter, godz. 10.00)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Określenie zmiany  planu pracy Komisji w związku z projektem ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz zmianie niektórych ustaw.
4. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

4 kwietnia 2011 - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych
(ul. Mickiewicza 41, sala nr 8 - parter, godz. 10.00)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Informacja nt. stanu zaawansowania inwestycji wieloletnich /służba zdrowia oraz infrastruktura drogowa/ zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
6. Zamknięcie posiedzenia.

1 marca 2011 - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
(ul. Mickiewicza 41, sala 8 - parter, godz. 12.00)
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
4. Informacja z Wydziału Współpracy Międzynarodowej o działalności BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation).
5. Informacja o działaniach inwestycyjnych Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.
6. Uwarunkowania gospodarki morskiej w woj. Zachodniopomorskim.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

9 lutego 2011 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
(Urząd Gminy w Wałczu/sala sesyjna, godz. 12.00)
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji
3. Prezentacja Sieci Lokalnych Grup Działania w województwie
4. Problemy przy wdrażaniu Lokalnych Strategii Rozwoju LGD Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Małego Projektu realizowanego przez Lider Wałecki
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

10 stycznia 2011 - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych
(ul. Mickiewicza 41, sala sesyjna - I piętro, godz. 10.00)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Prezentacja Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information