Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2011 r. Maj 2011

Maj 2011

9 maja 2011 - Komisja Doraźna ds. Statutu Województwa
(ul. Mickiewicza 41, sala nr 7 - parter, godz. 10.00)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Określenie zmiany  planu pracy Komisji w związku z projektem ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz zmianie niektórych ustaw.
4. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

9 maja 2011 - Komisja Rewizyjna
(ul. Mickiewicza 41, sala 8 - parter, godz. 11.00)
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2010 r.
3. Informacja nt. stanu realizacji PROW i RPO – stopień wykorzystania środków w kontekście podpisanych umów.
4. Analiza niedoskonałości wdrażania RPO i PROW.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

17 maja 2011 - wspólne posiedzenie wszystkich komisji
(ul. Mickiewicza 41, sala sesyjna - I piętro, godz. 10.00)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2010 r.
3. Zamknięcie posiedzenia.

23 maja 2011 - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
(ul. Mickiewicza 41, sala nr 214 - II piętro, godz. 10.00)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie  posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Sytuacja Pogotowia Ratunkowego w Wałczu.
3. Zamknięcie posiedzenia.

23 maja 2011 - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
(ul. Mickiewicza 41, sala 8 - parter, godz. 11.00)
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zapoznanie się z działalnością stowarzyszeń działających na rzecz kultury:
-  Pan Stanisław Krzywicki Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Kultury
-  Pani Agata Zbylut Prezes Stowarzyszenia Zachęta Sztuki Współczesnej.
3. Zapoznanie się z historią powstania Akademii Sztuki w Szczecinie – Pan Sylwester Ostrowski
4. Działalność edukacyjna Muzeum Narodowego w Szczecinie – Pan Sławomir Szafrański
5. Zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2010 r.”
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

23 maja 2011 - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
(ul. Mickiewicza 41, sala 7 - parter, godz. 13.00)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Realizacja Planu Gospodarki Odpadami – informacja.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

24 maja 2011 - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
(ul. Mickiewicza 41, sala 7 - parter, godz. 12.00)
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za  2010 rok.
4. Odpowiedzi na wnioski z komisji z dnia 07.04.2011r.
5. Informacje do wiadomości KRPiWM.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

24 maja 2011 - Komisja Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego
(Zamek Książąt Pomorskich, sala 103, wejście „G”, godz. 14.15)
Planowany porządek obrad:
I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
IV. Zaopiniowanie wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego zasłużonym dla rozwoju Pomorza Zachodniego.
V. Wolne wnioski.
VI. Zakończenie posiedzenia.

25 maja 2011 - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych
(ul. Mickiewicza 41, sala nr 7 - parter, godz. 10.00)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, w tym Sprawozdania z wykonania Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2010 r.
3. Zaopiniowanie uchwał Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 654/11 z 05 maja 2011 r., nr 688/11 z 11 maja 2011.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

26 maja 2011 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
(ul. Mickiewicza 41, sala 7 - parter, godz. 10.00)
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Aktualny stan wykorzystania środków z PROW.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2010.
5. Program rolno-środowiskowy - zmiany i informacja o wykorzystaniu wsparcia w ramach PROW 2007-2013.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał na kolejną sesję Sejmiku.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

26 maja 2011 - Komisja Doraźna ds. Rozwoju Gospodarki Morskiej w subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego
(ul. Mickiewicza 41, sala 8 - parter, godz. 13.00)
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 19 maja 2011 r.
3. Przedstawienie aktualnego etapu prac komisji.
4. Dyskusja i sformułowanie wniosków.
5. Omówienie wspólnego posiedzenia z Komisją Rady Miasta Szczecin ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa w dniu 21.06.2011r.
6. Zamknięcie obrad.

31 maja 2011 - Komisja Doraźna ds. Statutu Województwa
(ul. Mickiewicza 41, sala 8 - parter, godz. 10.00)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad;
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
3. Projekt Statutu Województwa Zachodniopomorskiego;
4. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski;
5. Zakończenie posiedzenia.

31 maja 2011 - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
(ul. Mickiewicza 41, sala sesyjna -I piętro, godz. 10.00)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie  posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Sytuacja Ratownictwa Medycznego w województwie zachodniopomorskim.
3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

31 maja 2011 - Komisja Rewizyjna
(ul. Mickiewicza 41, sala 7 - parter, godz. 11.00)
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zapoznanie się z opiniami komisji Sejmiku dotyczącymi „Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2010 r.” .
4. Zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2010 r.”.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information