Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2011 r. Listopad 2011

Listopad 2011

3 listopada 2011 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
(ul. Mickiewicza 41, sala 7 - parter, godz. 10.00)
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 20.09.2011 r.
3. Informacja nt. wyjazdowego posiedzenia komisji w dniu 26.09.2011 r. do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu.
4. Realizacja zadań w ramach PROW 2007-2013.
5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie projektów uchwał w sprawach dotyczących ZODR w Barzkowicach.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał na kolejną sesję Sejmiku.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.


10 listopada 2011 - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
(ul. Mickiewicza 41, sala 7 - parter, godz. 12.00)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższa sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (m.in. sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego)
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.


14 listopada 2011 - Komisja Rewizyjna
(ul. Mickiewicza 41, sala 7 - parter, godz. 10.00)
Planowany porządek obrad:
1Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad;
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji;
3. Analiza funkcjonowania i struktury bibliotek pedagogicznych po przeprowadzonej restrukturyzacji;
4. Analiza wykorzystania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Województwa Zachodniopomorskiego;
5. Informacja Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w przedmiocie przygotowania do sezonu zimowego;
6. Skarga Pana Mariana Kaczmarskiego;
7. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski;
8. Zakończenie posiedzenia.


14 listopada 2011 - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
(ul. Mickiewicza 41, parter - sala nr 8, godz. 11.00)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie  posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Informacja nt. kontraktów  szpitali podległych Urzędowi Marszałkowskiemu zawartych z NFZ, oraz ogólna informacja nt. gabinetów specjalistycznych na terenie województwa Zachodniopomorskiego.
3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
6. Zamknięcie posiedzenia.


14 listopada 2011 - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
(ul. Mickiewicza 41, sala 7 - parter, godz. 13.00)
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski
5. Zakończenie posiedzenia.


15 listopada 2011 - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
(ul. Mickiewicza 41, sala 7 - parter, godz. 9.30)
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski
5. Zakończenie posiedzenia. 


21 listopada 2011 - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych
(ul. Mickiewicza 41, sala nr 8 - parter, godz. 10.30)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Prezentacja budżetu ze szczególnym uwzględnieniem dochodów i wydatków, oraz deficytu budżetowego i nadwyżki operacyjnej.
3. Wpływ projektu na realizację zadań zawartych w WPF.
4. Zaopiniowanie wniosków zgłoszonych do budżetu przez jednostki samorządowe.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

22 listopada 2011 - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
(ul. Mickiewicza 41, sala nr 8 - parter, godz. 11.00)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie  posiedzenia (przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, w tym: Projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia.

22 listopada 2011 - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
(ul. Mickiewicza 41, sala 7 - parter, godz. 13.00)
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
3. Spotkanie z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w instytucjach kultury podlegających Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego
4. Projekt Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 r.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
6. Zakończenie posiedzenia.

23 listopada 2011 - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
(ul. Mickiewicza 41, sala 7 - parter, godz. 12.00)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

24 listopada 2011 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
(ul. Mickiewicza 41, sala 7 - parter, godz. 10.00)

24 listopada 2011 - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
(ul. Mickiewicza 41, sala 8 - parter, godz. 12.00)
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
3. Zaopiniowanie projektu Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

28 listopada 2011 r. - wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych
(ul. Mickiewicza 41, II piętro - sala sesyjna, godz. 14.00)
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
3. Zakończenie posiedzenia.

30 listopada 2011 - Komisja Rewizyjna
(ul. Mickiewicza 41, sala 8 - parter, godz. 9.00)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad;
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji;
3. Zaopiniowanie projektu Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 r.,
4. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski;
5. Zakończenie posiedzenia.

30 listopada 2011 - Komisja Doraźna ds. Statutu
(ul. Mickiewicza 41, sala 8 - parter, godz. 11.00)
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad;
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
3. Projekt Statutu Województwa Zachodniopomorskiego;
4. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski;
5. Zakończenie posiedzenia.

30 listopada 2011 - Komisja Doraźna ds. Rozwoju Gospodarki Morskiej w Subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego
(ul. Mickiewicza 41, sala 7 - parter, godz. 12.00)

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information