Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start Członkostwo przedstawicieli województwa w organizacjach i związkach krajowych

Przedstawiciele województwa w organizacjach i związkach krajowych

 Członkostwo w ramach Związku Województw RP:

               NAZWA           PRZEDSTAWICIELE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Związek Województw RP                     Olgierd Geblewicz – Prezes Zarządu
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Maria Ilnicka-Mądry
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Tomasz Sobieraj
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Teresa Kalina
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Konwent Marszałków Województw RP Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP    Maria Ilnicka-Mądry
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Rada Internetowego Serwisu Informacyjnego Związku Województw RP   Gabriela Wiatr Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Komisja ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP Tomasz Sobieraj
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Komisja ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP Olgierd Kustosz
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Komisja ds. Nauki, Edukacji i Sportu ZWRP Stanisław Wziątek
Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Komisja ds. Żywności ZWRP Olgierd Kustosz
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Komisja ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZWRP Anna Bańkowska
Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ZWRP Maria Ilnicka-Mądry
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Komisja ds. Finansów Publicznych ZWRP Marek Dylewski
Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego
Zespół Ekspercki Skarbników Województw ZWRP Marek Dylewski
Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego
Zespół Ekspercki ds. ochrony środowiska ZWRP Aneta Trybuchowicz
Wydział Ochrony Środowiska UMWZ
Zespół Ekspercki ds. polityki energetycznej ZWRP Marzena Budnik-Ródź
Kierownik Biura ds. Bezpieczeństwa i Energetyki w Wydziale Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych UMWZ
Zespół Ekspercki ds. rynku pracy ZWRP Andrzej Przewoda
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
Zespół Ekspercki ds. społeczeństwa informacyjnego ZWRP Tomasz Komorowski
Dyrektor Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki UMWZ
Zespół Ekspercki ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej ZWRP Anna Smentek
Kierownik Biura Planowania Przestrzennego w Wydziale Zarządzania Strategicznego UMWZ
Zespół Ekspercki ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej ZWRP                 

Marcin Szmyt
Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ

Marek Orszewski
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ

 

Członkostwo z ramienia Związku Województw RP:

NAZWA         PRZEDSTAWICIELE
Komitet Monitorujący RPO w Województwie Zachodniopomorskim   

Maria Ilnicka-Mądry - Obserwator
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Artur Wezgraj – Zastępca Obserwatora
Radny Województwa Zachodniopomorskiego

Komitet Monitorujący Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020      Piotr Wolski - Zastępca Przedstawiciela ZWRP
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ
Komitet Monitorujący Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Olgierd Geblewicz - Zastępca Przedstawiciela ZWRP
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dorota Korczyńska – Członek, Przedstawiciel ZWRP
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ

Andrzej Przewoda – Członek, Przedstawiciel Konwentu Dyrektorów WUP, Dyrektor WUP

Dorota Rybarska Jarosz – Zastępca Członka, Przedstawiciel Konwentu Dyrektorów ROPS, Dyrektor ROPS

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Olgierd Kustosz – Członek, Przedstawiciel ZWRP wskazany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej
oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Tomasz Sobieraj - Przedstawiciel ZWRP
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Komitet Monitorujący Program Interreg Europa Środkowa Krzysztof Żarna – Zastępca Członka, Przedstawiciel ZWRP
Zastępca Dyrektora Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki UMWZ

 

Członkostwo w ramach Konwentu Marszałków Województw RP:

Zespół  ds. społeczeństwa informacyjnego przy Konwencie
Marszałków Województw RP 
 
Tomasz Komorowski – Członek
Dyrektor Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki UMWZ
Zespół Porozumiewawczy Regionalnych Systemów Informacji
Przestrzennej
Zbigniew Piskorz – Przedstawiciel
Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego UMWZ
Zespół roboczy w sprawie bezpieczeństwa publicznego przy Konwencie
Marszałków Województw RP

Mariusz Sikora - Członek
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych UMWZ                                                                       

Tomasz Czapiewski - Zastępca
Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych UMWZ

Międzywojewódzki zespół roboczy woj. ochrony zdrowia przy Konwencie                   
Marszałków Województw RP
Dorota Łabinowicz – Członek
Dyrektor Wydziału Zdrowia UMWZ
Zespół merytoryczny ds. turystyki przy Konwencie Marszałków
Województw RP

Anna Bańkowska – Członek
Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Damian Greś – Zastępca
Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki UMWZ

 

Pozostałe członkostwa:

Międzyresortowy Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej Olgierd Geblewicz – Członek
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Komitet ds. Umowy Partnerstwa

Marcin Szmyt – Członek
Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ

Marek Orszewski – Członek
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ                                                   

Komitet Konsultacyjny ds. Projektów Transnarodowych i Międzynarodowych
na lata 2014-2020

Krzysztof Żarna – Przedstawiciel
Dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki UMWZ

Anna Błeszyńska – Zastępca
Wydział Współpracy Terytorialnej i TurystykiUMWZ

Komitet Monitorujący RPO w Województwie Zachodniopomorskim

Olgierd Geblewicz – Przewodniczący
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Tomasz Sobieraj – Zastępca Przewodniczącego
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Międzyresortowy Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej przy MIR Olgierd Geblewicz – Członek
Sieć „ Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju”

Grupa Robocza ds. Energetyki
działająca w ramach sieci organów środowiskowych
i instytucji zarządzania funduszami unijnymi / GDOŚ
Piotr Wolski - Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ
Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

Grupa Robocza ds. Ocen oddziaływania na Środowisko
działająca w ramach sieci organów środowiskowych
i instytucji zarządzania funduszami unijnymi / GDOŚ

Dorota Korenicka - Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ

Wanda Skorupska - Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ

Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

Grupa Robocza ds. Adaptacji do Zmian Klimatu
działająca w ramach sieci organów środowiskowych
i instytucji zarządzania funduszami unijnymi / GDOŚ
Wanda Skorupska - Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ
Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

Grupa Robocza ds. Gospodarki odpadami
działająca w ramach sieci organów środowiskowych i instytucji
zarządzania funduszami unijnymi / GDOŚ
Marek Budziłowicz – Członek Grupy Roboczej
Wdział Zarządzania Strategicznego UMWZ
Krajowe Forum Terytorialne

Marek Orszewski – Zastępca Członka
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ

Igor Jasinski - Zastępca Członka
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ

Grupa Sterująca ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich
przy MIR

Arkadiusz Mazepa - Przedstawiciel
Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka UMWZ

Natasza Wolska - Zastępca Przedstawiciela
Gabinet Marszałka UMWZ

Grupa Robocza ds. KSOW przy MRiRW Artur Przybylski
Dyrektora Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWZ
Grupa Robocza ds. pomocy publicznej przy MIR

Piotr Wolski - Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ

Katarzyna Kaak-Łasecka - Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ

Grupa Robocza ds. Przedsiębiorców przy MIR Marek Orszewski - Członek Grupy Roboczej
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego

Przemysław Włosek – Przedstawiciel
Sekretarz Województwa - Dyrektor Generalny Urzędu

Marek Orszewski – Zastępca Przedstawiciela
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ

Komisja ds. gospodarki przestrzennej w ramach Stowarzyszenia
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Anna Smentek – Przedstawiciel Województwa/Przewodnicząca Komisji
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ
Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji

Marek Orszewski – Przedstawiciel
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ

Paweł Szeremet – Zastępca Przedstawiciela
Centrum Inicjatyw Gospodarczych UMWZ

Zespół ds. mniejszości narodowych i etnicznych w województwie
zachodniopomorskim
Krzysztof Faliński – Członek
Pełnomocnik Marszałka ds. zwalczania uzależnień Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii
Zespół ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji przy MC Tomasz Sobieraj – Przedstawiciel
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Komisja do oceny wniosków, w ramach "Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
Agnieszka Ulass – Przedstawiciel
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Transportu UMWZ
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Olgierd Geblewicz – Przewodniczący Prezydium
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Grupa robocza ds. sprawozdawczości
Zespół ds. wskaźników EFRR/EFS przy MIR
Marek Budziłowicz – Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ
Grupa robocza ds. Przeciwdziałania Nadużyciom Finansowym
w Funduszach Polityki Spójności
przy MIR
Marcin Room - Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ
Grupa robocza ds. Równości Szans przy MIR Dorota Korczyńska – Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ
Grupa robocza ds. Edukacji przy MIR Dorota Korczyńska – Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ
Grupa robocza ds. Włączenia Społecznego przy MIR Dorota Korczyńska – Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ
Grupa robocza ds. adaptacyjności przy MIR Dorota Korczyńska – Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ
Grupa robocza ds. rynku pracy przy MIR Dorota Korczyńska – Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ
Grupa robocza ds. Europejskiego Funduszu Społecznego przy Komitecie
Sterującym ds. zdrowia przy MZ

Dorota Korczyńska – Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ

Marta Śniadała – Zastępca Członka Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ

Grupa robocza ds. Europejskiego Funduszu Społecznego przy ZEEiKPS

Dorota Korczyńska – Członek Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ

Marta Śniadała – Zastępca Członka Grupy Roboczej
Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information