2s
Jesteś tutaj: Start

Artykuły

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sejmik.wzp.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego deklaruje rozwój organizacyjny, który docelowo zapewni wszystkim mieszkańcom regionu oraz innym interesariuszom – równą dostępność cyfrową, architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną, do wszystkich spraw prowadzonych przez Urząd, także do miejsc pracy, zgodnie z zapisami ustaw:

 • punktatoro dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 848);
 • punktatoro zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

Proces ten będzie realizowany etapowo, ze względu na wielość siedzib komórek organizacyjnych Urzędu i różny stopień ich dostosowania do potrzeb interesantów o szczególnych potrzebach w zakresie obsługi.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

 • punktatorData publikacji strony internetowej: 2010-11-23.
 • punktatorData ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23 września 2018 oraz nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań UMWZ, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Pomimo dokładanych starań, ze względu na dużą liczbę stron oraz redaktorów (rozproszony system zarządzania treścią) może zdarzyć się sytuacja, że dla obrazu nie zostanie zapewniona alternatywa w postaci tekstu, czy też tabela nie będzie posiadała tytułu lub nagłówka oraz zostaną użyte nagłówki niehierarchicznie.

 • punktatorMapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • punktatorFilmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji

 • punktatorOświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.
 • punktatorDeklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2024-03-25.
 • punktatorDeklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie

 • punktatormożna korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • punktatormożna korzystać z focusa wokół elementów nawigacyjnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub jej elementu, można skontaktować się z koordynatorem do spraw dostępności cyfrowej, którym jest:

 • punktatorMarcin Jankowski – Główny specjalista w Wydziale Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki telefon: +48 91 45 28 518, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.
W takim żądaniu należy podać:

 • punktatorswoje imię i nazwisko,
 • punktatorswoje dane kontaktowe, na przykład adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • punktatordokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • punktatoropis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Rozpatrzenie żądania zapewnienia dostępności następuje w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy też nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

Skargę można złożyć pisemnie - w formie papierowej lub elektronicznej, lub ustnie do protokołu.

Skargę składaną w formie papierowej należy podpisać własnoręcznie i przekazać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin

Skargę składaną w formie elektronicznej należy opatrzyć podpisem cyfrowym. Może to być kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty.

Skargę składaną w formie elektronicznej można przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Skarga, która nie zawiera imienia i nazwiska osoby składającej skargę oraz adresu nie zostanie rozpatrzona.

Po wyczerpaniu opisanej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ma 5 lokalizacji.

Wykaz siedzib Urzędu wraz z opisem dostępności architektonicznej:

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną

Każdy ma prawo poinformować Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. W celu zgłoszenia problemu z dostępnością można skontaktować się z następującymi osobami:

 • punktatorEdyta Pospychała – Główny specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – Koordynator ds. dostępności architektonicznej, tel. +48 91 42 53 644, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • punktatorAgnieszka Zmysłowska-Czerwińska – Główny specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej - Koordynator ds. dostępności, tel. +48 91 42 53 627, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W takim zgłoszeniu należy podać:

 • punktatorswoje imię i nazwisko,
 • punktatorswoje dane kontaktowe, na przykład adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • punktatoropis bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.
Wniosek musi zawierać:

 • punktatorimię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 • punktatordane kontaktowe na przykład adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • punktatoropis bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • punktatorwskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

Zapewnienie dostępności powinno nastąpić w ciągu czternastu dni od złożenia wniosku. Jeżeli w tym czasie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w formie alternatywnej nie jest możliwe, wyznacza się nowy termin, nie dłuższy niż dwa miesiące od daty zgłoszenia.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z wnioskiem o zapewnienie dostępności, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny nie są odpowiednie, ma ona prawo złożyć skargę do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Informacje na temat procedury skargowej można znaleźć pod adresem: https://dostepnosc.pfron.org.pl/proces-skargowy-w-podmiotach-publicznych

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information