2s
Jesteś tutaj: Start Konwent Przewodniczących Sejmików RP - Wrocław 16-18 października 2023

Strona główna

Konwent Przewodniczących Sejmików RP - Wrocław 16-18 października 2023

17.10 wroclaw 21

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Teresa Kalina, uczestniczyła w październikowym Konwencie Przewodniczących Sejmików RP oraz Dyrektorów Kancelarii/Biur Sejmików.

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Został powołany podczas obrad XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP 2 kwietnia 2009 roku w Gdańsku. Po raz pierwszy gremium to obradowało w dniach 25-26 czerwca 2009 roku w Mrągowie. Działa na postawie Regulaminu Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP, przyjętego Uchwałą nr 9/09/21 Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw 10 września 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Konwentu Przewodniczących  Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tym dokumentem głównym zadaniem Konwentu jest pomoc w realizacji zadań statutowych ZWRP oraz prezentowanie ich na forum Związku i poszczególnych sejmików, podejmowanie inicjatyw na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego.
Do zadań Konwentu należy także inspirowanie społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw. Konwent Przewodniczących tworzą przewodniczący sejmików wszystkich województw. Przewodniczącym Konwentu jest Przewodniczący Sejmiku Województwa sprawującego prezydencję, która trwa pół roku.  W posiedzeniach Konwentu uczestniczą z głosem doradczym Dyrektorzy Biur/Kancelarii Sejmików.
Tegoroczny Konwent odbywał się we Wrocławiu,  a gospodarzem wydarzenia było Województwo Dolnośląskie sprawujące prezydencję w gremium w drugiej połowie 2023 roku. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowała Przewodnicząca Teresa Kalina wraz z Kierownikiem Biura Obsługi Sejmiku, Krzysztofem Zielińskim.

Posiedzenie podzielono na dwa moduły tematyczne. W pierwszym panelu przyjęto uchwałę Konwentu w sprawie rekomendowania Związkowi Województw Rzeczypospolitej Polskiej postulatu zmian niektórych przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, 1705). Delegaci podjęli również uchwałę w sprawie stanowiska dotyczącego uwolnienia Pana Andrzeja Poczobuta.

W drugim panelu zajęto się głównie tematem współpracy zagranicznej samorządów regionalnych w kontekście współczesnych wyzwań geopolitycznych, takich jak m.in.: paradyplomacja zagraniczna, współpraca międzyregionalna, dyplomacja gospodarcza, czy dyplomacja ekologiczna. Gospodarze wydarzenia zaprezentowali też ciekawą prelekcję: "Jak skutecznie promować Region – efektywny marketing miejsc na przykładzie Dolnego Śląska", która była przyczynkiem do wielu ciekawych rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami wydarzenia.

17.10 wroclaw 24

 

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information