2s
Jesteś tutaj: Start XLIV sesja Sejmiku, 21 czerwca 2023 r. (Sesja absolutoryjna)

Strona główna

XLIV sesja Sejmiku, 21 czerwca 2023 r. (Sesja absolutoryjna)

qg

21 czerwca br., podczas 44. sesji VI kadencji, Radni Województwa podjęli 18 uchwał.


Obrady otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Teresa Kalina. Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Sesja absolutoryjna rozpoczęła się od debaty nad Raportem o stanie Województwa Zachodniopomorskiego. Marszałek wraz z Zarządem otrzymał wotum zaufania. Następnie władzom samorządu województwa udzielono absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Za udzieleniem wotum zaufania, jak i absolutorium było 19 radnych województwa, przeciw 10, a 1 głos nie został oddany.
Decyzją Radnych wprowadzono pod obrady trzy nowe projekty uchwał (m.in. dot. skargi na działalność ZZDW w Koszalinie oraz w sprawie rozpatrzenia dwóch petycji).

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS XLIII SESJI SEJMIKU W DN. 21 CZERWCA 2023 r. :

1.     XLIV/509/23 w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego wotum zaufania,
2.     XLIV/510/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2022 rok,
3.     XLIV/511/23 w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
4.     XLIV/512/23 w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok,
5.     XLIV/513/23 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego,
6.     XLIV/514/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, laureatom konkursu „Granty Sołeckie 2023”,
7.     XLIV/515/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, laureatom Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Osiedlowe 2023”,
8.     XLIV/516/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Recz, w ramach projektu „Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim”,
9.     XLIV/517/23 w sprawie likwidacji Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli,
10.   XLIV/518/23 w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
11.   XLIV/519/23 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2023 roku,
12.   XLIV/520/23 w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
13.   XLIV/521/23 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
14.   XLIV/522/23 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
15.   XLIV/523/23 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
16.   XLIV/524/23 w sprawie skargi na działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,
17.   XLIV/525/23 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego apelu w sprawie zwiększenia świadomości społecznej na temat transplantacji wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego,
18.   XLIV/526/23 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwały intencjonalnej w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II.W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information