Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2019 r. Kwiecień 2019

Kwiecień 2019

Harmonogram wraz z porządkami obrad poszczególnych komisji znajdują się w rozwiniętej wiadomości. Wciśnij CZYTAJ WIĘCEJ..

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI – KWIECIEŃ 2019

 KOMISJE   NAZWA KOMISJI:

  DATA 
 / GODZINA /
MIEJSCE

PLANOWANY 
 PORZĄDEK OBRAD: 
 STAŁE 1.  Rewizyjna  24 kwietnia
17.00
sala 8
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Omówienie odpowiedzi na wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r. w zakresie:
3.1 procedury wyłonienia wykonawcy projektu skonsolidowanej siedziby Urzędu Marszałkowskiego i przebiegu realizacji tej umowy;
3.2 struktury kosztów produkcji premier w Operze na Zamku w Szczecinie w latach 2017-2018, oraz sposobu wyłaniania kontrahentów i producentów premier;
3.3 katastrofy na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie od momentu zdarzenia do chwili obecnej, z uwzględnieniem kosztów poniesionych w związku z usuwaniem skutków zdarzenia;
3.4 finansowania ośrodków adopcyjnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, w szczególności przepływu środków finansowych z budżetu państwa do budżetu województwa i zgodności tego procesu z obecnym stanem prawnym;
3.5 sytuacji prawnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.
2.   Skarg, Wniosków i Petycji    
3. Budżetu i Spraw Samorządowych  24 kwietnia
15.00
sala 7
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na VI sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Wniesienie uwag do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet, zasad zwrotu kosztów podróży służbowych oraz innych kosztów wykonywania mandatu radnego Województwa Zachodniopomorskiego.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
4. Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

 25 kwietnia
10.00
sala 8

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku WZP.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.
5. Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa  23 kwietnia
11.00
sala 7
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Sytuacja psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży w SPS ZOZ „Zdroje”.
4. Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za 2018 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Zachodniopomorskie.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na VI sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
6. Oświaty, Kultury i Sportu  18 kwietnia
13.00
ZCDN
ul.Sowińskiego 68
1. Otwarcie posiedzenia – przyjecie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja z działalności ZCDN w Szczecinie.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na VI sesję Sejmiku.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
7. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  25 kwietnia
10.30
sala 7
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na VI sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.
8. Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej  24 kwietnia
13.00
sala 8
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dn. 27.02.2019 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na kolejną sesję Sejmiku.
4. Sieci tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim.
5. Badanie ruchu turystycznego oraz aktywności w obszarze turystyki, w tym baza hotelowa na terenie województwa.
6. Rozwój infrastruktury transportowej oraz znaczenie transportu lotniczego i kolejowego w kontekście rozwoju turystyki na Pomorzu Zachodnim.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
DORAŹNE  1. ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  17 kwietnia
12.00
sala 7-8
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Aktualna sytuacja i strategia działania na przyszłość Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A.
4. Wolne wnioski i oświadczenia.
5. Zamknięcie posiedzenia.
2. ds. Statutu Województwa Zachodniopomorskiego 15 kwietnia
9.00
sala 7
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Praca nad Regulaminem Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Wolne wnioski i oświadczenia.
5. Zamknięcie posiedzenia.
3. ds. Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego     

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information