Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2017 r. Marzec 2017

Marzec 2017

Harmonogram wraz z porządkami obrad poszczególnych komisji znajdują się w rozwiniętej wiadomości. Wciśnij CZYTAJ WIĘCEJ..


20 marca 2017, godz. 13.00,  sala nr 7 (parter) - Komisja Rewizyjna

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w zakresie wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.
3. Informacja w zakresie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej dotyczących kontroli realizacji nadzoru właścicielskiego wobec Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
4. Informacje w zakresie Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. oraz Uzdrowiska Świnoujście S.A.
5. Skarga na Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
6. Informacja o kontrolach organów państwowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w III i IV kwartale 2016 r.
7. Propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
10. Zakończenie posiedzenia.

_______________________________

24 marca 2017, godz. 11.00,  sala nr 8 (parter) - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, poszerzone o odpowiedź na wnioski komisji z 27.02.2017 roku, pkt.2.
4. Informacja o niedoborach kadry w szpitalach marszałkowskich (lekarze, pielęgniarki), odpowiedź na wnioski komisji z dnia 27.02.2017 roku, pkt.3.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

27 marca 2017, godz. 9.00,  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Komisja Doraźna ds. Rozwoju Gospodarki Morskiej w Subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
4. Prezentacja głównych zadań RZGW
5. Realizacja umowy Nr 2/IR/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Wojewodą
Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim – dot. dotacji na finansowanie zadania w ramach “ Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w latach 2017 – 2022r.
6.Dyskusja i wole wnioski
7. Zakończenie posiedzenia i ustalenie tematyki i terminu kolejnego posiedzenia komisji

_______________________________

29 marca 2017, godz. 10.00, Firma „Baltchem” ul. Ks. Kujota 9, Szczecin - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Szczecińskiego

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zapoznanie się z problemem uciążliwości odorowej związanej z instalacją do pirolizy zlokalizowaną przy ul. Kujota Szczecinie oraz omówienie sytuacji prawnej (wydane decyzje i pozwolenia).
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Wizja lokalna – przejście w okolice instalacji.
6. Zamknięcie posiedzenia.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information