Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2016 r. Czerwiec 2016

Czerwiec 2016

Harmonogram wraz z porządkami obrad poszczególnych komisji znajdują się w rozwiniętej wiadomości. Wciśnij CZYTAJ WIĘCEJ..

1-2 czerwca 2016, godz. 14.30, SWZ - Komisje: Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej; Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Doraźnej ds. Rozwoju Gospodarki Morskiej w Subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego

Porządek obrad komisji:

1 czerwca 2016 (środa), 14:30-16:00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie posiedzenia komisji

Tematy: 

Program Interreg VA w nowej perspektywie finansowej
 Paweł Bartnik, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Europejskie Centrum Kształcenia LNG. Droga do elitarnego świata nowoczesnej inżynierii
 Dr inż. st. of. Maciej Gucma, Akademia Morska w Szczecinie
Finansowanie inwestycji OZE w ramach RPO
 Marcin Szmyt, Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ

2 czerwca 2016 (czwartek), 09:30-13:00 Wznowienie posiedzenia komisji

Możliwości finansowania gospodarki niskoemisyjnej w ramach RPO WZ 2014-2020
 Kinga Jacewicz, Dyrektor ds. Funduszy Europejskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Program wsparcia inwestycji w mikroinstalacje OZE dla mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego
 Patrycja Rogalska, Główny Specjalista ds. Środków Krajowych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Terminal regazyfikacji w Świnoujściu – historia powstania LNG, realizacja i znaczenie. Kształtowanie popytu a LNG w Polsce
 Adam Łupkowski – z-ca Kierownika Działu Eksploatacji, Kierownik Rozładunku, Polskie LNG S. A
Zintegrowany plan gospodarki niskoemisyjnej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i Szczeciński Obszar Metropolitalny – informacje ogólne, potencjał gospodarczy i infrastruktura społeczna
 Roman Walaszkowski – Dyrektor Biura SOM w Szczecinie
Polityka energetyczna Województwa Zachodniopomorskiego – strategia, monitoring, planowane inwestycje
 Mariusz Sikora, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
 Marzena-Budnik Ródź, kierownik Biura ds. Bezpieczeństwa i Energetyki UMWZ
Podsumowanie współpracy i zakończenie posiedzenia
 Jerzy Kotlęga, Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego
 Rudolf Borchert, Przewodniczący Komisji Energii Parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego

_______________________________

2 czerwca 2016, godz. 8.30, sala nr 7 (parter) - Komisja Rewizyjna

Porządek obrad komisji:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie finansowe za 2015 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
3. Informacja o stanie mienia Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 31 grudnia 2015 r.
4. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za rok 2015:
• Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie
• Samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.
• Instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Opinia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 r. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia/nieudzielania absolutorium Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.
6. Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej w związku z kontrolą problemową dot. zatrudnienia, przebiegu zatrudnienia, statusu pracowniczego, zwolnienia oraz okoliczności związanych ze świadczeniem pracy przez Pana R. S. w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
9. Zakończenie posiedzenia

_______________________________

3 czerwca 2016, godz. 11.00, sala plenarna  (I Piętro) - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Sytuacja finansowa Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie.
3. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

16 czerwca 2016, godz. 12.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XII sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. 
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
5. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

16 czerwca 2016, godz. 13.30, sala nr 7 (parter) - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XII sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. 
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
- ustalenie terminu posiedzenia Komisji w sprawie Odrzańskiej Drogi Wodnej,
- wyjazdowe posiedzenie Komisji (Bruksela).
5. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

20 czerwca 2016, godz. 12.30, sala 8 (parter) - Komisja Rewizyjna

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja dot. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego – przygotowanie projektu uchwały.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie posiedzenia.

_______________________________

20 czerwca 2016, godz. 14.00, sala 7 (parter) - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Podsumowanie konkursu dotyczącego wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w perspektywie 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze”.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

20 czerwca 2016, godz. 15.30, sala 8 (parter) - Komisji ds. Statutu Województwa Zachodniopomorskiego

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt Statutu Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad.

_______________________________

21 czerwca 2016, godz. 9.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Sejmiku.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

_______________________________

21 czerwca 2016, godz. 9.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XII sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. 
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
5. Zamknięcie posiedzenia.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information