Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2014 r. Lipiec 2014 r.

Lipiec 2014 r. 21 lipca  2014 r., godz. 12.00, sala nr 8, ul. Mickiewicza 41 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego ds. kompleksowej kontroli Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w zakresie działalności jednostki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 15 czerwca 2014 r. ze szczególnym wskazaniem na kontrolę gospodarki finansowej jednostki  oraz postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w ramach funkcjonowania jednostki oraz kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w wyżej wymienionym okresie.

3. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego ds. kontroli kompleksowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie w zakresie działalności jednostki za okres od 1 stycznia 2012r. ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów co do funkcjonowania jednostki podnoszonych przez Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Szczecinie oraz kontroli  Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie w ww. okresie.

4. Informacja w zakresie kontroli prowadzonych przez Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w podległych jednostkach.

5. Informacja w kwestii wykonywania nadzoru nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz nad wojewódzkimi osobami prawnymi

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

8. Zakończenie posiedzenia.

***********

22 lipca  2014 r., godz. 16.00, sala nr 7, ul. Mickiewicza 41 - Posiedzenie Zespołu ds. Turustyki Rowerowej i Infrastruktury Rowerowej w Województwie Zachodniopomorskim

Porządek obrad:

1. Informacja na temat przyjętego stanowiska w sprawie planowanych zmian:

• aktów wykonawczych do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym tj.: Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
• aktu wykonawczego do ustawy Prawo Budowlane – Rozporządzenie Ministra Transport i Gospodarki Wodnej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.


2. Koncepcja wykorzystania wałów przeciwpowodziowych pod tworzenie ścieżek rowerowych – stosowanie dobrych praktyk dot. nawierzchni na ścieżkach rowerowych.
3. Informacja na temat stanu zaawansowania inwentaryzacji ścieżek i szlaków rowerowych w województwie.
4. Infrastruktura rowerowa przy drogach wojewódzkich.
5. Dyskusja nt.: ewentualnego wprowadzenia przez Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych zmiany kształtu szlabanów na drogach leśnych/pożarowych, jako udogodnienie dla rowerzystów.

***********

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information