Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2014 r. Czerwiec 2014 r.

Czerwiec 2014 r.


  *************

16 czerwca 2014 r., godz. 10.00, sala nr 7, ul. Mickiewicza 41 - Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych

 Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie  posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr: 54/2014.

3. Zaopiniowanie materiałów na XXXVI sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Sprawy różne i wolne wnioski

5. Zamknięcie posiedzenia


*************

16 czerwca  2014 r., godz. 11.30, sala nr 8, ul. Mickiewicza 41 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Planowany porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad;

2. Kontrola Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie nadzoru w gospodarce finansowej jednostek samorządu województwa zachodniopomorskiego- czynności wstępne;

3. Informacja w zakresie kontroli prowadzonych przez Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w podległych jednostkach- czynności wstępne;

4. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego ds. kontroli kompleksowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie w zakresie działalności jednostki za okres od 1 stycznia 2012r. ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów co do funkcjonowania jednostki podnoszonych przez Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Szczecinie oraz kontroli  Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie w ww. okresie;

5. Sprawy różne i wolne wnioski;

6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji;
7. Zakończenie posiedzenia.

*************

 17 czerwca  2014 r., godz. 10.00, sala nr 8, ul. Mickiewicza 41 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu


Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku:


- projekt uchwały nr 515/1/14 Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Biały Bór w wysokości 29 630,- zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Białym Borze”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”


- projekt uchwały nr 517/1/14 Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Sianów


4. Sprawy bieżące i wolne wnioski

5. Zakończenie posiedzenia.

*************

17 czerwca  2014 r., godz. 11.30, sala nr 7, ul. Mickiewicza 41 - Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Przyjęcie protokołu nr 34/2014.

3. Zaopiniowanie materiałów na XXXVI sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Informacja nt. procedowania usług przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ.

5. Informacja nt. funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń" w Tucznie

6. Informacja nt. opieki długoterminowej na terenie województwa Zachodniopomorskiego.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.

 *************

23  czerwca  2014 r., godz. 13.30, sala nr 8, ul. Mickiewicza 41 - Posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej


Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na kolejną sesję Sejmiku:

   - projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Rezolucji XII Forum Parlamentów Regionalnych

     Południowego Bałtyku

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski

5. Zamknięcie posiedzenia

*************

 30 czerwca  2014 r., godz. 14.00, sala nr 8, ul. Mickiewicza 41 - Posiedzenie Komisji Rewizyjne


1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad;

2. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego ds. kontroli kompleksowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie w zakresie działalności jednostki za okres od 1 stycznia 2012r. ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów co do funkcjonowania jednostki podnoszonych przez Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Szczecinie oraz kontroli  Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie w ww. okresie;

3. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego ds. kompleksowej kontroli Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w zakresie działalności jednostki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 15 czerwca 2014 r. ze szczególnym wskazaniem na kontrolę gospodarki finansowej jednostki  oraz postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w ramach funkcjonowania jednostki oraz kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w wyżej wymienionym okresie.

4. Informacja w zakresie kontroli prowadzonych przez Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w podległych jednostkach.

5. Kontrola Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie nadzoru w gospodarce finansowej jednostek samorządu województwa zachodniopomorskiego - przedstawienie informacji.

6. Sprawy różne i wolne wnioski

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

8. Zakończenie posiedzenia.

*************W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information