Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2013 r. Październik 2013 r.

Październik 2013 r.


*****

 04 października 2013 r., godz. 15.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Rewizyjna


 Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.

2. Wnioski i zalecenia pokontrolne w związku z kontrolą Zarządu i Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie.

3. Informacja Kierowników Zespołów Kontrolnych:

a) dot. kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie przebiegu procedur związanych z dofinansowaniem Espol Spółki z o.o. w Szczecinie oraz realizacji i rozliczania projektów z tym związanych.

b) dot. kontroli instytucji kultury Zamek Książąt Pomorskich w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej i realizacji zadań z dotacji budżetowej i pozyskiwanych środków zewnętrznych oraz kontroli wmodernizacji Skrzydła Północnego Zamku Książąt Pomorskich.

4. Skarga Pana Leszka Wiśniewskiego.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

7. Zakończenie posiedzenia.

*****

21 października 2013 r., godz. 10.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych 

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

3. Zaopiniowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 – spotkanie z Prezydium Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

4. Realizacja WPF pod względem rzeczowym i finansowym, oraz innych zadań współfinansowanych przez UE z programu 2007-2013.

5. Zaopiniowanie materiałów na XXVIII sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

6. Stopień zaawansowania prac nad wyborem priorytetowych dla województwa zadań, które będą finansowane ze środków UE przewidzianych dla województwa na lata 2014-2020.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.

  *****

22 października (wtorek) 2013 r., godz. 14.30, sala sesyjna Sejmiku WZP (I piętro) - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji

3. Prezentacja założeń Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku

- projekt uchwały nr 407/1/13w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nt. realizacji Porozumienia w sprawie wspólnych prac nad „Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec"

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski

6. Zamkniecie posiedzenia.


*****

23 października 2013 r., godz. 13.00, Przelewice - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 17 września 2013 r.

3. Wizytacja ogrodów pałacowych w Przelewicach

4. Zaopiniowanie projektów uchwał na kolejną sesję Sejmiku

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

 *****

 24 października 2013 r., godz. 09.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

 Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

3. Informacja nt. Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii: wykonane i planowane inwestycje, oraz kondycja finansowa szpitala.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

5. Wypracowanie stanowiska komisji odnośnie wsparcia pilotażowego programu skierowanego do dzieci i młodzieży z obszarów popegeerowskich województwa zachodniopomorskiego zaproponowanego przez Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.

 

*****

 24 października 2013 r., godz. 11.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 – szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Województwo Zachodniopomorskie

4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

- projekt uchwały Sejmiku nr 409/1/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawsko Pomorskie w wysokości 38 222 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Biblioteka w Łabędziach – naszym wiejskim centrum kultury”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek”

- projekt uchwały Sejmiku nr 410/1/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Police w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek”

- projekt uchwały Sejmiku nr 415/1/13 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

5. Informacja o postępie prac modernizacyjnych w Operze na Zamku – Dyrektor Wydziału Kultury i   Dziedzictwa Narodowego, Jacek Jekiel

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

 *****

28 października 2013 r., godz. 15.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Rewizyjna

Planowany porządek obrad:

1 Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.

2 Informacja Kierowników Zespołów Kontrolnych:

a) dot. kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie przebiegu procedur związanych z dofinansowaniem Espol Spółki z o.o. w Szczecinie oraz realizacji i rozliczania projektów z tym związanych.

b) dot. kontroli instytucji kultury Zamek Książąt Pomorskich w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej i realizacji zadań z dotacji budżetowej i pozyskiwanych środków zewnętrznych oraz kontroli w zakresie modernizacji Skrzydła Północnego Zamku Książąt Pomorskich.

3 Skarga Pana Leszka Wiśniewskiego.

4 Informacja w zakresie działalności Opery na Zamku w związku z rezygnacją Dyrektora jednostki.

5 Sprawy różne i wolne wnioski.

6 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

7 Zakończenie posiedzenia.


*****

29 października 2013 r., godz. 09.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku

- projekt uchwały nr 407/1/13w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nt. realizacji Porozumienia w sprawie wspólnych prac nad „Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec”

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski

4. Zamkniecie posiedzenia.

 

 

 

 


***** 


W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information