Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2013 r. Czerwiec 2013

Czerwiec 2013

Harmonogram wraz z porządkami obrad poszczególnych komisji znajdują się w rozwiniętej wiadomości. Wciśnij CZYTAJ WIĘCEJ..

14 czerwca 2013, godz. 11.00, w Świnoujściu na pokładzie statku m/s „Chateaubriand” - przystań promów miejskich Warszów - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej oraz Komisja Doraźna ds. Rozwoju Gospodarki Morskiej w Subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego


Temat: „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin oraz poprawa dostępności transportowo - komunikacyjnej zespołu miejsko-portowego Szczecin – Świnoujście”.

Program pobytu:
11.00 wejście na pokład statku
11.00 – 12.15 rejs po porcie
12.15 – 12.30 przejazd do dzielnicy nadmorskiej
12.30 – 13.30 prezentacja przedsięwzięć – Dom Wczasowy Światowid, ul. Wyszyńskiego 10
13.30 – 14.00 dyskusja

 ***

17 czewca 2013, godz. 10.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie  posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zaopiniowanie materiałów na XXVI sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Zamknięcie posiedzenia.


***

18 czewca 2013, godz. 12.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
3. Informacja nt. Masztu Konstantego Maciejewicza
4. Zaopiniowanie projektów uchwał:
- Projekt nr 372/1/13 uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, mieszkaniowych, wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród oraz zasad ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie.
- Projekt nr 373/1/13 uchwały Sejmiku w sprawie uchylająca uchwały Sejmiku podjęte w sprawie uregulowań dotyczących wynagradzania, czasu pracy oraz dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie.
- Projekt nr 374/1/13 uchwały Sejmiku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
- Projekt nr 375/1/13 uchwały Sejmiku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
- Projekt nr 376/1/13 uchwały Sejmiku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
- Projekt nr 377/1/13 uchwały Sejmiku w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – IV edycja”.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
- pismo Dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie w sprawie uwzględnienia w budżecie województwa na rok 2014 kwoty 300 tys. zł. z przeznaczeniem na poprawę bazy dydaktycznej i koncertowej placówki.
6. Zakończenie posiedzenia.

***

18 czewca 2013, godz. 14.00, sala sesyjna (I piętro) - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisja Rewizyjna
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie  posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Sprawa Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie w zakresie punktu 2 porządku obrad odbędzie się wspólnie z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.                                              

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad;
2. Sprawa Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie;
3. Skarga NEWAG S.A. w Nowym Sączu;
4. Informacja o sprawie z powództwa Funduszu Kapitałowego Rubikon S.A. we Wrocławiu przeciwko Województwu Zachodniopomorskiemu;
5. Informacja Kierowników Zespołów Kontrolnych;
6. Informacja o kontrolach organów państwowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w I kwartale 2013 r.
7. Sprawy różne i wolne wnioski;
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
9. Zakończenie posiedzenia.

***

24 czerwca 2013, godz. 12.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie  posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zaopiniowanie materiałów na XXVI sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Zamknięcie posiedzenia.

***

24 czerwca 2013, godz. 14.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku WZP m.in.:
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/219/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023.
- zmieniającej uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Zacho. Nr 66, poz. 1804, ze zm.1).
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz zmiany uchwały Nr XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

***

24 czerwca 2013, godz. 16.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał:
- projekt nr 381/1/13 uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Zachodniopomorskiego do Stowarzyszenia Konwentu Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina
- projekt nr 384/1/13 uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

***

24 czerwca 2013, godz. 17.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji w dniu 12.02.2013r.i 22.04.2013 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na kolejną sesję Sejmiku:
- Projekt uchwały nr 384/1/13 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok,
- Projekt uchwały nr 389/1/13 w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad. 



W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information