Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2013 r. Marzec 2013

Marzec 2013

Harmonogram wraz z porządkami obrad poszczególnych komisji znajdują się w rozwiniętej wiadomości. Wciśnij CZYTAJ WIĘCEJ..

1 marca 2013, godz. 10.00, sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
Proponowany  porządek  obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyszła perspektywa finansowa Unii Europejskiej.
3. Przerwa na lunch.
4. Przygotowanie do XI Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku.
5. Wspólne pomorskie dziedzictwo kulturowe – potrzeby i możliwości współpracy.
6. Zakończenie posiedzenia.

***

4 marca 2013, godz. 12.30, sala nr 7 (parter) - Komisja Rewizyjna
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad;
2. Zespół Kontrolny do przeprowadzenia kontroli instytucji kultury Zamek Książąt Pomorskich w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej i realizacji zadań z dotacji budżetowej i pozyskiwanych środków zewnętrznych;
3. Informacje w sprawach:
a) zakupu samochodu Honda przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,
b) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie
4. Skarga Espol Spółki z o.o.;
5. Sprawa dofinansowania Ośrodka ORKA 3;
6. Sprawy różne i wolne wnioski;
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
8. Zakończenie posiedzenia.

***

11 marca 2013, godz. 10.00, sala Kinowa Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Komisje: Budżetu i Spraw Samorządowych oraz Oświaty, Kultury i Sportu
Projekt  porządku obrad:
10.00 rozpoczęcie spotkania,
- wystąpienie Wojciecha Drożdża – Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
- wystąpienie dr Janiny Kochanowskiej – historyka sztuki, eksperta w dziedzinie historii Szczecina oraz Zamku Książąt Pomorskich,
- wystąpienie dr Macieja Sylwanowicza – autora projektu pn. „Modernizacja skrzydła Północnego Zamku Książąt Pomorskich”,
- wystąpienie Barbary Imielskiej – Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich – prezentacja projektu.
11.30 zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich – przedstawienie zakresu modernizacji Zamku.
12.30 dyskusja nad projektami, pytania, wyjaśnienia dyrekcji Zamku.

***

14 marca 2013, godz. 11.00, Wizyta studyjna na terenie po byłej Stoczni Szczecińskiej Nowa - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisja Doraźna ds. rozwoju gospodarki morskiej w subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego

***

19 marca 2013, godz. 10.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie  posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Informacja nt. funkcjonowania Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego: kondycja finansowa, planowane inwestycje.
3. Zaopiniowanie materiałów na XXII sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Ustalenie planu pracy komisji na 2013 rok.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

***

19 marca 2013, godz. 12.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku:
- projekt nr 322/1/13 w sprawie rozwiązania Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie oraz utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
- projekt nr 323/1/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami na lata 2008 – 2012”,
- projekt nr 324/1/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Koszalin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej,
- projekt nr 325/1/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Koszalin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie,
- projekt w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami na lata 2013 – 2017”,
- stanowisko Sejmiku w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa w 70. rocznicę rzezi na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Podsumowanie wizyty studyjnej na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz wypracowanie wniosku w sprawie dotacji.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.

***

19 marca 2013, godz. 15.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku WZP m. in.:
- w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/219/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023;
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

***

25 marca 2013, godz. 10.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku:
- projekt uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa  zachodniopomorskiego w roku 2013.
3. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie podjęcia przez Sejmik uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy ZODR w Barzkowicach.
4. Sprawy organizacyjne, wolne wnioski i oświadczenia.
5. Zamknięcie obrad.

***

25 marca 2013, godz. 11.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Rewizyjna
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad;
2. Informacja Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w zakresie rozliczenia projektu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowo-osobowego dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie realizowanego w ramach programu LIFE + pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż  doliny Regi i jej dopływów”.;
3. Sprawy różne i wolne wnioski;
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji;
5. Zakończenie posiedzenia.

***

25 marca 2013, godz. 13.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku:
- projekt nr 312/1/13 w sprawie przystąpienia Województwa Zachodniopomorskiego do stowarzyszenia Związek Portów i Przystani Jachtowych – Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.
4. Sprawozdanie z działalności BSSSC.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
- wniosek Wydawnictwa Forma o dofinansowanie wyjazdów na targi książki.
6. Zakończenie posiedzenia.

***

26 marca 2013, godz. 9.30, sala nr 7 (parter) - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie  posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zaopiniowanie materiałów na XXII sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
4. Przyjęcie protokołu nr 31/2013, 32/2013.
5. Zamknięcie posiedzenia.

***

26 marca 2013, godz. 10.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku WZP:
- projekt uchwały nr 329/1/13 i projekt uchwały nr 340/1/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/219/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023;
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

 

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information