Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start Komitet Regionów UE

komitet regionow 1 20190130 1932727332

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 28 państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta. Komitet Regionów istnieje od 1994 roku. Został utworzony na mocy Traktatu z Maastricht. Jest zgromadzeniem politycznym, za pośrednictwem którego samorządy lokalne i regionalne mogą zabierać głos w sprawie kształtowania polityki UE i prawodawstwa wspólnotowego. Komisja, Rada i Parlament – wszystkie organy Unii są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów przed przyjęciem decyzji w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych.

Województwo Zachodniopomorskie po raz pierwszy w historii, ma swojego pełnoprawnego przedstawiciela w Komitecie Regionów, organie doradczym w Unii Europejskiej, reprezentującym lokalne i regionalne samorządy. Nominację na jego członka Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz, otrzymał w dniu 3 października 2011 r., a podczas 92. Sesji Plenarnej, odbywającej się w dniach 11-12 października 2011 r., został oficjalnie powołany do pełnienia tej funkcji.

Członkowie Komitetu i ich zastępcy są mianowani na pięcioletnią kadencję przez Radę działającą na wniosek państw UE. Każdy kraj wybiera swoich członków zgodnie z własną procedurą, jednak skład wszystkich delegacji odzwierciedla polityczną, geograficzną i regionalną równowagę w danym kraju. Komitet Regionów liczy obecnie 350 członków (i tyle samo zastępców) ze wszystkich 28 państw UE. Członkowie Komitetu są pochodzącymi z wyboru przedstawicielami władz regionalnych lub lokalnych albo pełnią kluczowe funkcje w takich władzach w swoich regionach

Komitet Regionów wyznacza spośród swoich członków przewodniczącego na okres dwóch i pół roku. Aktualnie funkcję przewodniczącego pełni Karl-Heinz Lambertz (PES).

W Komitecie działają komisje, zajmujące się zagadnieniami z różnych obszarów polityki, ich zadaniem jest wypracowywanie opinii i wniosków w konkretnych sprawach oraz przedstawianie ich na sesji plenarnych. Są to:

• COTER- Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE

• ECON – Komisja Polityki Gospodarczej

• ENVE – Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii

• SEDEC – Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury

• CIVEX – Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych

• NAT – Komisja Zasobów Naturalnych

 

Członkowie Komitetu mogą należeć maksymalnie do dwóch komisji merytorycznych. Marszałek Olgierd Geblewicz uczestniczy w pracach komisji: CIVEX i NAT.

W Komitecie Regionów znajdują się reprezentanci czterech grup politycznych odpowiadających głównym europejskim ugrupowaniom politycznym oraz członkowie niezrzeszeni:

• Europejskiej Partii Ludowej - EPL – jej przedstawicielem jest Marszałek Olgierd Geblewicz

• Partii Europejskich Socjalistów - PSE

• Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – EKR

• Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy – ALDE

• Przymierze Europejskiego – EA

• Niezrzeszeni – NI

Dane kontaktowe:

Commitetee of the Regions

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: +32 2 282 22 11

Faks: +32 2 282 23 25

 

Członkowie Polskiej delegacji uczestniczą w pracach Komitetu Regionów od lipca 2003 roku, kiedy to do tego unijnego gremium przyjęto 95 członków-obserwatorów z 10 krajów wchodzących do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Od momentu akcesji polscy delegaci zasiadają w KR w roli pełnoprawnych członków. Polscy delegaci do Komitetu regionów są desygnowani przez:

• Związek Województw RP (10 członków i 10 zastępców)

• Związek Powiatów Polskich (3 członków i 3 zastępców)

• Związek Miast Polskich (3 członków i 3 zastępców)

• Unia Metropolii Polskich (2 członków i 2 zastępców)

• Związek Gmin Wiejskich (2 członków i 2 zastępców)

• Unia Miasteczek Polskich (1 członek i 1 zastępca)

 

Przewodniczącym Polskiej delegacji w Komitecie Regionów jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak.

 

Podstawowym zadaniem członków krajowej delegacji w Komitecie Regionów jest reprezentowanie na forum europejskim interesów polskich samorządów. Robią to poprzez udział – w charakterze opiniodawczym – w unijnym procesie legislacyjnym oraz podejmowane przez KR z własnej inicjatywy rezolucje. Do zadań członków KR zalicza się także informowanie na forum unijnym o kwestiach istotnych dla polskich władz regionalnych i lokalnych, a także propagowanie we własnych środowiskach w kraju działań podejmowanych przez Unię Europejską. Choć członkowie polskiej delegacji, podobnie jak reprezentanci innych państw, należą do ponadkrajowych grup politycznych, to przed każdą sesją plenarną KR odbywają spotkania w krajowym gronie, by poinformować się o swoich pracach i omówić najistotniejsze z polskiego punktu widzenia sprawy. Na posiedzenia polskiej delegacji często zapraszani są również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i innych instytucji. Oprócz udziału w posiedzeniach komisji i sesjach plenarnych, delegaci uczestniczą też w różnego rodzaju konferencjach, seminariach i spotkaniach organizowanych przy współudziale KR zarówno w Brukseli, jak i w wielu krajach członkowskich UE.

 

Koordynacją prac polskiej delegacji zajmuje się Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

 

Wielkopolska Region in Brussels Office

Rue Montoyer 21

Bruksela, 1000

tel.+32 2 732 96 88;

tel.+48 61 278 53 96

fax +32 2 734 09 44

www.wielkopolska.eu

 

Koordynacją prac Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza związanych z Komitetem Regionów zajmuje się Biuro Regionalne Województwo Zachodniopomorskiego w Brukseli przy współpracy z Wydziałem Współpracy Terytorialnej i Wydziałem Prezydialnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli

Rue Montoyer 31

Bruksela, 1000

tel. +3224149604

fax +3224113215

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information