Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2012 r. Wrzesień 2012

Wrzesień 2012

 

5 września 2012, godz. 10.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
Proponowany  porządek  obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
3. Rola Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. we wspieraniu rozwoju województwa zachodniopomorskiego
4. Wybór wykonawcy ekspertyzy dotyczącej „Absorpcji środków UE przez samorządy oraz ich jednostki w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2007 -2012”.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
6. Zakończenie posiedzenia.

5 września 2012, godz. 12.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku WZP.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 ***

5 września 2012, godz. 14.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Doraźna ds. Rozwoju Gospodarki Morskiej w Subregionie Odry i Zalewu Szczecińskiego
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 12.07.2012 r.
3. Wybór oferty dotyczącej realizacji wniosku komisji z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wydania opinii prawnej na temat możliwości komunalizacji terenów postoczniowych.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

 ***

8 września 2012, godz. 12.00, ZZDR Barzkowice - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Informacja dot. XXV Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2012.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad. 

***

17 września 2012, godz. 10.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Informacja nt. wykonania zadań inwestycyjnych wynikających z WPF za I półrocze 2012 roku.
3. Zaopiniowanie materiałów na XVIII sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Zaopiniowanie wniosku, znak: WKNiDN-I.502.7.19.2012.WD z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części „rezerwy celowej na wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego” w wysokości 25 000 zł i przeniesienie jej do „rezerwy celowej na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury”.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

***

18 września 2012, godz. 10.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie  posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Informacja nt. działalności Ośrodków Adopcyjnych w województwie Zachodniopomorskim.
3. Zaopiniowanie materiałów na XVIII sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

***

18 września 2012, godz. 12.30, sala nr 7 (parter) - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku:
- projekt uchwały Sejmiku nr 240/1/12 zmieniającej uchwałę nr XII/144/2011 Sejmiku z dn. 20.12.2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Publiczny Ośrodek Adopcji w Szczecinie”
- projekt uchwały Sejmiku nr 241/1/12 zmieniającej uchwałę nr XII/145/2011 Sejmiku z dn. 20.12.2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Publiczny Ośrodek Adopcji w Koszalinie”
- projekt uchwały Sejmiku nr 242/1/12 w sprawie ustanowienia Nagrody „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Nagród Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
- projekt uchwały Sejmiku nr 244/1/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karlino z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja Biblioteki Publicznej w Karlinie”
- projekt uchwały Sejmiku nr 245/1/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Myślibórz z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa z rozbudową dawnej świetlicy wiejskiej w Golenicach z przeznaczeniem na działalność biblioteczną – budowa filii w Golenicach”
- projekt uchwały Sejmiku nr 246/1/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mirosławiec z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń biblioteki i zakup nowego wyposażenia”
- projekt uchwały Sejmiku nr 247/1/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa, remont, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie”
- projekt uchwały Sejmiku nr 248/1/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzchowo z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w miejscowości Świerczyna”
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski
5. Zakończenie posiedzenia.

***

18 września 2012, godz. 14.30, sala nr 8 (parter) - Komisja Rewizyjna
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad;
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji;
3. Protokół Pokontrolny nr 1/2012 z kontroli kompleksowej Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Koszalinie – zalecenia i wnioski pokontrolne;
4. Skarga mieszkańców Koszalina- ciąg dalszy;
5. Zakończenie posiedzenia.

***

24 września 2012, godz. 11.30, Stacja Doświadczalna Odmiany Roślin Dąbie - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 8.09.2012 r. w Barzkowicach.
3.Wykorzystanie wyników doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego i udział w tym samorządu.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał na kolejną sesję Sejmiku.
- Projekt uchwały  nr 243/1/12 w sprawie stanowiska dotyczącego zmian ułatwiających wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w przyszłym okresie programowania.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

***

24 września 2012, godz. 15.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
Proponowany  porządek  obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
3. Informacja nt. efektywności współpracy międzynarodowej Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Propozycje przedsięwzięć współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim i Obwodem Kaliningradzkim
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
6. Ustalenie porządku obrad, na podstawie tematów zaproponowanych przez członków Komisji, na wspólne posiedzenie z Komisją Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej Województwa Pomorskiego
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski
8. Zakończenie posiedzenia.

***

25 września 2012, godz. 10.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
• w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Zachodniopomorskie.
• W sprawie wyrażenia zgody na  oddanie w najem 22 lokali mieszkalnych położonych przy ul. A. Sokołowskiego 9, 11a, 13a, 13, 15, 17 w Szczecinie.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information