2s
Jesteś tutaj: Start CB Profile Paweł Mucha
Pawel Mucha
Paweł Mucha
Prawo i Sprawiedliwość
Radny Województwa Zachodniopomorskiego
5
13 615
Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych, Komisja Rewizyjna
2018 - 2023 r.
Paweł Mucha

Paweł Karol Mucha, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2015–2016 i od 2021 doradca społeczny prezydenta RP Andrzeja Dudy, od 2021 doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. W latach 2016–2020 sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, w latach 2017–2020 zastępca jej szefa.. Paweł Mucha pełnił również funkcję pełnomocnika do spraw referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji.

Mecenas Paweł Mucha praktykę prawniczą odbywał w Kancelariach Prawnych i Adwokackich w Poznaniu, Szczecinie i Gryfinie. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. W latach 2006-2010, 2011-2014, 2014-2018 oraz w obecnej kadencji jest Radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Pełnił m. in. funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku oraz Przewodniczącego Komisji do spraw Rodziny, był wieloletnim Przewodniczącym Klubu Radnych PiS. Obecnie jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych. 

Działacz społeczny. W latach 2011-2016 Skarbnik Zarządu Krajowego oraz koordynator regionalny dla Województwa Zachodniopomorskiego stowarzyszenia Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

W okresie od lipca 2010 r. do grudnia 2016 r. prowadził samodzielną praktykę adwokacką. W dniu 19 grudnia 2016 r. wpisany został na listę adwokatów niewykonujących zawodu Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Nauczyciel akademicki, od 2015 r. prowadzi zajęcia z zakresu prawa publicznego i prawa gospodarczego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

Autor artykułów i komentarzy prawniczych publikowanych w prasie ogólnopolskiej, biuletynach prawniczych, prasie regionalnej i lokalnej oraz mediach elektronicznych. Jego zainteresowania dotyczą zwłaszcza wykładni prawa, samorządu terytorialnego i prawa gospodarczego.

Minister Paweł Mucha jest żonaty (żona Patrycja Biernat-Mucha), ma dwoje dzieci (syn Marek – 11 l. i córka Klara – 4 l. ). Mieszka w Gryfinie.

Dane kontaktowe: pmucha@wzp.pl

Paweł Karol Mucha, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od sierpnia 2015 r. do grudnia 2016 r. społeczny Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Od dnia 20 grudnia 2016 r. Sekretarz Stanu w KPRP. Od dnia 4 kwietnia 2017 r. pełni jednocześnie funkcję Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

 

Mecenas Paweł Mucha praktykę prawniczą odbywał w Kancelariach Prawnych i Adwokackich
w Poznaniu, Szczecinie i Gryfinie. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. W latach 2006-2010, 2011-2014 oraz w obecnej kadencji jest Radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, pełnił m. in. funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku,
a obecnie przewodniczy Komisji do spraw Rodziny.

 

Działacz społeczny. W latach 2011-2016 Skarbnik Zarządu oraz koordynator regionalny dla Województwa Zachodniopomorskiego stowarzyszenia Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

 

W okresie od lipca 2010 r. do grudnia 2016 r. prowadził samodzielną praktykę adwokacką. W dniu 19 grudnia 2016 r. wpisany został na listę adwokatów niewykonujących zawodu Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Nauczyciel akademicki, od 2015 r. prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego
 i prawa gospodarczego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

 

Autor artykułów i komentarzy prawniczych publikowanych w prasie ogólnopolskiej, biuletynach prawniczych, prasie regionalnej i lokalnej oraz mediach elektronicznych. Jego zainteresowania dotyczą zwłaszcza wykładni prawa, samorządu terytorialnego i prawa gospodarczego.

 

Minister Paweł Mucha jest żonaty (żona Patrycja Biernat-Mucha), ma dwoje dzieci (syn Marek – 8 l.
 i roczna córka Klara). Mieszka w Gryfinie.

 

Minister Paweł Mucha pełni nadzór merytoryczny nad:

 

- Biurem do Spraw Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich;

- Biurem Obywatelstw i Prawa Łaski.

 

Do kompetencji Sekretarza Stanu – Zastępcy Szefa Kancelarii Pawła Muchy należy:

 

1)      zastępowanie Szefa Kancelarii podczas jego nieobecności;

2)      nadzór i koordynacja w sprawach związanych z organizacją obrad Narodowej Rady Rozwoju;

3)       współpraca z Narodową Radą Rozwoju;

4)      Planowanie i realizowanie działań związanych z przygotowaniem założeń do projektów inicjatyw legislacyjnych Prezydenta;

5)      opracowywanie założeń do projektów inicjatyw legislacyjnych z zakresu:

a)           spraw społecznych, w szczególności problematyki zrównoważonego rozwoju kraju, ochrony rodziny, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, stanu finansów publicznych, wykorzystania funduszy pomocowych,

b)           rolnictwa i obszarów wiejskich oraz leśnych,

c)            kultury fizycznej i sportu,

d)           kultury, nauki, religii i dziedzictwa narodowego,

e)           promowania patriotyzmu;

6)      nadzór w sprawach związanych ze współpracą z organizacjami i instytucjami społecznymi i gospodarczymi wspierającymi prace Narodowej Rady Rozwoju;

7)      współpraca z organami samorządu terytorialnego;

8)      nadzór i koordynacja w sprawach związanych z konstytucyjnymi i ustawowymi uprawnieniami Prezydenta w zakresie:

a)      nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,

b)      stosowania prawa łaski;

9)      koordynacja prac doradców Prezydenta;

10)   współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;

11)   inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information