Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start Aktualności VI sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego VI kadencji (25 kwietnia 2019)

VI sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego VI kadencji (25 kwietnia 2019)

Godło Województwa25 kwietnia br. o godz. 11.00 (czwartek) w siedzibie Sejmiku w Szczecinie (ul. A. Mickiewicza 41) odbyła się VI sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Sejmiku.
4. Podjęcie uchwał:

4.1 w sprawie przyjęcia projektu Statutu Województwa Zachodniopomorskiego,
4.2 w sprawie zasad i trybu wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego,
4.3 w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Szczecinie,
4.4 w sprawie dostosowania nazwy Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla Młodzieży w Szczecinie,
4.5 w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla Młodzieży w Świnoujściu,
4.6 w sprawie dostosowania nazwy Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Świnoujściu,
4.7 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Szczecin w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2019 roku programu polityki zdrowotnej „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców Szczecina”,
4.8 w sprawie przystąpienia Województwa Zachodniopomorskiego do projektu „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko-niemiecki produkt turystyczny” – INT 138 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska oraz podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
4.9 w sprawie przystąpienia Województwa Zachodniopomorskiego do realizacji międzynarodowego projektu pn.: „Obszary napływowe - Analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE” (akronim: ARRIVAL REGIONS) w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Interreg VB Europa Środkowa 2014-2020 przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego,
4.10 w sprawie utworzenia wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”,
4.11 w sprawie przyjęcia oceny sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdania z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2018 roku,
4.12 w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Szczecinie,
4.13 zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu,
4.14 w sprawie udzielenia w roku 2019 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
4.15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, na okres lat 10, umowy najmu pomieszczeń położonych w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 15A,
4.16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego,
4.17 w sprawie odmowy uwzględnienia skierowanego przez Panią Monikę Kryszk wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie,
4.18 w sprawie odmowy uwzględnienia skierowanego przez Pana Marcina Waszczuka wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie.

5. Informacja Zarządu i Przewodniczącej Sejmiku o działalności między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania do Zarządu Województwa oraz zapytania do Przewodniczącej Sejmiku.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information