Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start Aktualności XXXII sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (29 maja 2018)

XXXII sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (29 maja 2018)

Godło Województwa29 maja br. (wtorek) o godz. 10.00 w sali plenarnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (ul. A. Mickiewicza 41) odbyła się XXXII sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Sejmiku.

4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2017 ROK:
4.1 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Zachodniopomorskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2017 rok,
4.2 podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2017 r.

5. Podjęcie uchwał:

5.1 w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok,
5.2 zmieniającej uchwałę Nr XX/326/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego,
5.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 r.,
5.4 w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
5.5 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom - laureatom Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2018”, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
5.6 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz gminy Mielno nieruchomości stanowiącej własność województwa zachodniopomorskiego,
5.7 w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro)”,
5.8 w sprawie zmiany statutu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
5.9 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Województwo Zachodniopomorskie Umowy o współpracy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim (Rzeczpospolita Polska) a Stanem Maharasztra (Republika Indii),
5.10 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/322/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028,
5.11 w sprawie skargi Recult Sp. z o.o. Sp.k. na Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
5.12 w sprawie skargi pana P.K. na Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
5.13 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom – laureatom Konkursu „Granty sołeckie 2018”, z przeznaczeniem na realizację projektów inwestycyjnych na obszarach wielskich województwa zachodniopomorskiego.

6. Informacja Zarządu i Przewodniczącego Sejmiku o działalności między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania do Zarządu Województwa oraz zapytania do Przewodniczącego Sejmiku.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie obrad.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information