Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start Aktualności XXX sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (27 lutego 2018)

XXX sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (27 lutego 2018)

Godło Województwa

27 lutego br. (wtorek) o godz. 10.00 w sali plenarnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (ul. A. Mickiewicza 41) odbyła się XXX sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Sejmiku.
4. Podjęcie uchwał:

4.1 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w roku budżetowym 2018,
4.2 w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok,
4.3 zmieniającej uchwałę Nr XX/326/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego,
4.4 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz gminy Choszczno nieruchomości stanowiącej własność Województwa Zachodniopomorskiego,
4.5 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Zachodniopomorskiego do międzynarodowego projektu „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin” na lata 2018-2020 realizowanego ze środków Komisji Europejskiej na prowadzenie punktów informacji europejskiej sieci Europe Direct,
4.6 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.,
4.7 w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie,
4.8 w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja szczecińska,
4.9 w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Koszalin,
4.10 w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej,
4.11 w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego dofinansowywania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działań wspierających wymianę źródeł ciepła w województwie zachodniopomorskim,
4.12 zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu,
4.13 zmieniającej Uchwałę Nr VI/122/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu „Dominikowo-Niemieńsko”,
4.14 w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącej ustanowienia roku 2018 – Rokiem Rzeki Odry 2018,
4.15 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowiecki (dot. Państwa M. i K. K.),
4.16 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie, (dot. Pani J.Z.),
4.17 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie, (dot. Państwa M i W.K.),
4.18 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie, (dot. Pani M. L-B),
4.19 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie, (dot. Pana T. N.),
4.20 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie, (dot. Państwa J.K.Z i E.G.Z),
4.21 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie, (dot. Państwa H. i J.K ),
4.22 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie, (dot. Pana M.N.),
4.23 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie, (dot. Pana K. D. K.),
4.24 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie, (dot. Sp.z oo Polgrunt),
4.25 w sprawie określenia ogólnej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku 2018,
4.26 w sprawie zmiany składu osobowego komisji doraźnej ds. Statutu Województwa Zachodniopomorskiego,
4.27 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa zachodniopomorskiego.

5. Informacja Zarządu i Przewodniczącego Sejmiku o działalności między sesjami.
- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach , dla których organem prowadzącym jest Województwo zachodniopomorskie za 2017 r.
6. Interpelacje i zapytania do Zarządu Województwa oraz zapytania do Przewodniczącego Sejmiku.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information