Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start Aktualności XXIV sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (6 czerwca 2017)

XXIV sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (6 czerwca 2017)

XXIV Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się 6 czerwca br. o godz. 10.00 w sali plenarnej Sejmiku (ul. A. Mickiewicza 41). 


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Sejmiku.

4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2016 ROK:
4.1 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Zachodniopomorskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2016 rok,
4.2 podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2016 r.

5. Podjęcie uchwał:

5.1 w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok,
5.2 zmieniający uchwałę Nr XX/326/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038,
5.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2017 r.,
5.4 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom – laureatom Konkursu „Granty sołeckie 2017”, z przeznaczeniem na realizację projektów inwestycyjnych na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego,
5.5 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” z siedzibą w Kołobrzegu oraz włączeniem Gimnazjum Specjalnego do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałem przedszkolnym,
5.6 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla Młodzieży w Świnoujściu,
5.7 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla Młodzieży w Szczecinie,
5.8 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Świnoujściu,
5.9 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Szczecinie,
5.10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz gminy Tychowo nieruchomości stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego,
5.11 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/322/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028,
5.12 w sprawie uchwalenia statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
5.13 w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
5.14 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu – laureatowi Konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie, edycja 2017”.

6. Informacja Zarządu i Przewodniczącej Sejmiku o działalności między sesjami.
Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego w roku 2016.

7. Interpelacje i zapytania do Zarządu Województwa oraz zapytania do Przewodniczącej Sejmiku.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie obrad.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information