Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start Aktualności Uchwały podjęte na XXI i XXII sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (7 i 25 kwietnia 2017)

Uchwały podjęte na XXI i XXII sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (7 i 25 kwietnia 2017)

prawoUchwały podjęte na XXI i XXI sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (7 i 25 kwietnia 2017).
XXI Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego:

1. Nr XXI/350/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/325/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok.

2. Nr XXII/351/17 w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do udzielenia pełnomocnictwa oraz udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez Forum Związków Zawodowych z siedzibą w Warszawie.

XXII Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego:

1. Nr XXII/352/17 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,

2. Nr XXII/353/17 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,

3. Nr XXII/354/17 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XX/324/17 z dnia 28 lutego 2017 r. ustalającej maksymalną wysokość poręczeń i pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w roku budżetowym 2017,

4. Nr XXII/355/17 w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok,

5. Nr XXII/356/17 zmieniająca uchwałę Nr XX/326/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038,

6. Nr XXII/357/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie – Miastu Koszalin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej,

7. Nr XXII/358/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie – Miastu Koszalin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie,

8. Nr XXII/359/17 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dotacji celowej Województwu Lubuskiemu przeznaczonej na współfinansowanie nagród w konkursie o XX Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2017,

9. Nr XXII/360/17 w sprawie przyjęcia oceny sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdania z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2016 roku,

10. Nr XXII/361/17 w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020”,

11. Nr XXII/362/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami na lata 2013-2017”,

12. Nr XXII/363/17 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2017,

13. Nr XXII/364/17 w sprawie przyjęcia „Programu udzielania pożyczek i poręczeń ze środków pochodzących z Instrumentów Inżynierii Finansowej w województwie zachodniopomorskim”,

14. Nr XXII/365/17 w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego programu wyrównywania szans dla osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pn. „Region wyrównanych szans”,

15. Nr XXII/366/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/241/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego zmienionej uchwałą Nr XVI/300/16 z dnia 15 listopada 2016 r.

16. Nr XXII/367/17 w sprawie określenia ogólnej powierzchni uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku 2017,

17. Nr XXII/368/17 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie (Jan Kozera),

18. Nr XXII/369/17 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie (Anna Kozera),

19. Nr XXII/370/17 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie. (A. Antonowicz-Cyglicka),

20. Nr XXII/371/17 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie (Jacek Pietrzak),

21. Nr XXII/372/17 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie (Miłosz Pietrzak),

22. Nr XXII/373/17 w sprawie skargi Pana Łukasza Dzisiów na Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego,

23. Nr XXII/374/17 w sprawie odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego komisji stałej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,

24. Nr XXII/375/17 w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego komisji stałej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,

25. Nr XXII/376/17 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego komisji stałej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,

26. Nr XXII/377/17 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego komisji doraźnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,

27. Nr XXII/378/17 w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,

28. Nr XXII/359/17 w sprawie stanowiska dotyczącego prac nad nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2015 r., poz.2168 ze zm).W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information