Jesteś tutaj: Start Aktualności XXII sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (25 kwietnia 2017)

XXII sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (25 kwietnia 2017)

Najbliższa XXII Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbędzie się 25 kwietnia br. o godz. 11.00 w sali plenarnej Sejmiku (ul. A. Mickiewicza 41). 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Sejmiku.
4. Podjęcie uchwał:

4.1 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
4.2 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
4.3 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XX/324/17 z dnia 28 lutego 2017 r. ustalającej maksymalną wysokość poręczeń i pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w roku budżetowym 2017,
4.4 w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok,
4.5 zmieniający uchwałę Nr XX/326/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038,
4.6 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie – Miastu Koszalin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej,
4.7 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie – Miastu Koszalin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie,
4.8 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dotacji celowej Województwu Lubuskiemu przeznaczonej na współfinansowanie nagród w konkursie o XX Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2017,
4.9 w sprawie przyjęcia oceny sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdania z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2016 roku,
4.10 w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020”,
4.11 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami na lata 2013-2017”,
4.12 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2017,
4.13 w sprawie przyjęcia „Programu udzielania pożyczek i poręczeń ze środków pochodzących z Instrumentów Inżynierii Finansowej w województwie zachodniopomorskim”,
4.14 w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego programu wyrównywania szans dla osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pn. „Region wyrównanych szans”,
4.15 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/241/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego zmienionej uchwałą Nr XVI/300/16 z dnia 15 listopada 2016 r.,
4.16 w sprawie określenia ogólnej powierzchni uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku 2017,
4.17 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie (Jan Kozera),
4.18 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie (Anna Kozera),
4.19 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie (A. Antonowicz-Cyglicka),
4.20 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie (Jacek Pietrzak),
4.21 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie (Miłosz Pietrzak),
4.22 w sprawie skargi Pana Łukasza Dzisiów na Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
4.23 w sprawie zmian w składach osobowych w komisjach Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.


5. Informacja Zarządu i Przewodniczącego Sejmiku o działalności między sesjami:
- raport z wykonania w 2016 r Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020.
6. Interpelacje i zapytania do Zarządu Województwa oraz zapytania do Przewodniczącego Sejmiku.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information