Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start Aktualności XX Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (28 lutego 2017)

XX Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (28 lutego 2017)

XX Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się 28 lutego br. o godzinie 10.00 w sali plenarnej Sejmiku (ul. A. Mickiewicza 41). Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Sejmiku.
4. Podjęcie uchwał:

4.1 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w roku budżetowym 2017,
4.2 w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok,
4.3 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017–2038,
4.4 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie po cenie obniżonej przez Województwo Zachodniopomorskie na rzecz Gminy Banie, nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lubanowie, gmina Banie, działka nr 196/1 o pow. 0,09 ha, obręb Lubanowo,
4.5 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność województwa zachodniopomorskiego,
4.6 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz gminy Radowo Małe nieruchomości stanowiącej własność województwa zachodniopomorskiego,
4.7 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tymień,
4.8 w sprawie przystąpienia Województwa Zachodniopomorskiego do Europejskiej Federacji Szlaku św. Jakuba z Composteli (EFSzŚJ),
4.9 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.,
4.10 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez Panią Annę Kuzynin oraz Pana Jacka Kuzynin i upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do udzielenia pełnomocnictwa,
4.11 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez Panią Agnieszkę Curyl-Katholm i upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do udzielenia pełnomocnictwa,
4.12 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XVI/292/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie połączenia Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie,
4.13 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
4.14 w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
4.15 w sprawie zmian składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (stałych i doraźnych)
4.16 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez Panią Stanisławę Cieślak i upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do udzielenia pełnomocnictwa,
4.17 w sprawie wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie .

5. Informacja Zarządu i Przewodniczącego Sejmiku o działalności między sesjami.
- informacja dotycząca realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – stan na 31 grudnia 2016r.
- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie.
6. Interpelacje i zapytania do Zarządu Województwa oraz zapytania do Przewodniczącego Sejmiku.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information