Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start Aktualności XVI Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (15 listopada 2016)

XVI Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (15 listopada 2016)

XVI Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się 15 listopada 2016 o godz. 10.00 w sali plenarnej Sejmiku (ul. A. Mickiewicza 41). Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Sejmiku.
4. Podjęcie uchwał:

4.1 w sprawie połączenia Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie,
4.2 w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok,
4.3 zmieniającej uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2038,
4.4 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz gminy Gościno nieruchomości stanowiących własność województwa zachodniopomorskiego,
4.5 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność województwa zachodniopomorskiego,
4.6 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/97/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2011 roku w sprawie Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2011-2018,
4.7 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024,
4.8 w sprawie określenia terminów zakończenia okresu zbiorów poszczególnych roślin uprawnych w województwie zachodniopomorskim dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie,
4.9 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/241/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego,
4.10 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”,
4.11 zmieniająca uchwałę Nr XLIII/513/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie”,
4.12 w sprawie wskazania dodatkowego miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B,(dot. Szczecinka),
4.13 w sprawie wskazania dodatkowego miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B, (dot. Barlinka),
4.14 w sprawie likwidacji aglomeracji Kozielice wyznaczonej rozporządzeniem Nr 18/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r.,
4.15 w sprawie ustalenia liczb przedstawicieli w radach społecznych i wyboru członków rad społecznych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Zachodniopomorskie,
4.16 w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,
4.17 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie budowy drogi ekspresowej S6 na całym odcinku od Goleniowa do Gdańska oraz budowy drogi ekspresowej S11 od Kołobrzegu do Katowic,
4.18 w prawie przyjęcia apelu dotyczącego podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby ptasiej grypy na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Informacja Zarządu i Przewodniczącego Sejmiku o działalności między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania do Zarządu Województwa oraz zapytania do Przewodniczącego Sejmiku.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information