Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start Aktualności Uchwały podjęte na XIII Sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (21 czerwca 2016)

Uchwały podjęte na XIII Sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (21 czerwca 2016)

prawoWykaz podjętych uchwał na XIII sesji Sejmiku Wojewódzwa Zachodniopomorskiego (21 czerwca 2016 r.).

 


1. XIII/237/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Zachodniopomorskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 rok,

2. XIII/238/16 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015r.,

3. XIII/239/16 w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok,

4. XIII/240/16 zmieniającej uchwałę Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2038,

5. XIII/241/16 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego,

6. XIII/242/16 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/356/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, mieszkaniowych, wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród oraz zasad ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie,

7. XIII/243/16 zmieniającej uchwałę Nr XXVI/358/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie,

8. XIII/244/16 zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/359/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie,

9. XIII/245/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność województwa zachodniopomorskiego,

10. XIII/246/16 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Karlino – laureatowi Konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie, edycja 2016”, z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz Rodziny,

11. XIII/247/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Zachodniopomorskie na rzecz Gminy Miasto Szczecin, za cenę obniżoną do 1 zł, nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulic Teofila Starzyńskiego i Zygmunta Starego,

12. XIII/248/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej,

13. XIII/249/16 w sprawie przyjęcia oceny sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdania z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2015 roku,

14. XIII/250/16 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXIV/481/14 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Zachodniopomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

15. XIII/251/16 zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,

16. XIII/252/16 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Barwice oraz likwidacji aglomeracji Barwice wyznaczonej rozporządzeniem Nr 31/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 maja 2007 r.,

17. XIII/253/16 w sprawie przystąpienia Województwa Zachodniopomorskiego do projektu pn. „Wsparcie techniczne Interreg V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020” realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg VA), Pomocy Technicznej Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i składek wkładu publicznego do wspólnego budżetu Programu Wsparcia Technicznego, przeznaczenia z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wydatków związanych z realizacją projektu w maksymalnej wysokości 398.692 zł brutto, w tym prefinansowania do kwoty 397.590 zł brutto,

18. XIII/254/16 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zmiany ustawy Prawo Wodne,

19. XIII/255/16 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektu statutu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego,

20. XIII/256/16 w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego znak: NK-3.4131.122.2016.EM z dnia 1 czerwca 2016 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr XI/235/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie stosowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego,

21. XIII/257/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w trybie dotacji celowej Gminie Dziwnów z przeznaczeniem na pomoc w osiedleniu się na terenie Gminy ewakuowanej z Ukrainy rodziny polskiego pochodzenia,

22. XIII/258/16 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe EKO FIUK spółkę komandytową z siedzibą w Chojnicy i upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do udzielenia pełnomocnictwa,

23. XIII/259/16 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez Panią Agnieszkę Curyl-Katholm i upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do udzielenia pełnomocnictwa,

24. XIII/260/16 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez Pana Tadeusza Cieślaka i upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do udzielenia pełnomocnictwa,

25. XIII/261/16 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności zwiększenia kontraktu zawartego pomiędzy Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie a Specjalistycznym Szpitalem im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie na świadczenie usług zdrowotnych.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information