Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start Aktualności Uchwały podjęte na XI Sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (26 kwietnia 2016)

Uchwały podjęte na XI Sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (26 kwietnia 2016)

prawoWykaz podjętych uchwał na XI sesji Sejmiku Wojewódzwa Zachodniopomorskiego (26 kwietnia 2016 r.).
1. Nr XI/212/16 w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok,

2. Nr XI/213/16 zmieniającej uchwałę Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038,

3. Nr XI/214/16 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2016,

4. Nr XI/215/16 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/97/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2011 roku w sprawie Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2011-2018,

5. Nr XI/216/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/344/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa,

6. Nr XI/217/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie po cenie obniżonej przez Województwo Zachodniopomorskie na rzecz Gminy Sławno, dwóch lokali użytkowych położonych w Sławnie przy ul. Gdańskiej 18a,

7. Nr XI/218/16 dotyczącej określenia ogólnej powierzchni uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku 2016,

8. Nr XI/219/16 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bobolice oraz likwidacji aglomeracji Bobolice wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 19/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 kwietnia 2008 r.

9. Nr XI/220/16 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczecinek oraz likwidacji aglomeracji Szczecinek wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 49/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2006 r., zmienionym rozporządzeniem nr 115/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 2006 r.,

10. Nr XI/221/16 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Nr XVI/219/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023,

11. Nr XI/222/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Zacho. z 2014, poz.1637 j.t.),

12. Nr XI/223/16 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Regionalnemu Biuru Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie,

13. Nr XI/224/16 w sprawie przystąpienia Województwa Zachodniopomorskiego do międzyregionalnego projektu „TENTacle” realizowanego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

14. Nr XI/225/16 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie,

15. Nr XI/226/16 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie,

16. Nr XI/227/16 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez Powiat Myśliborski i upoważnienia Zarządu Województwa do udzielenia pełnomocnictwa,

17. Nr XI/228/16 w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniesioną przez panią Agnieszkę Curyl-Katholm i upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do udzielenia pełnomocnictwa,

18. Nr XI/229/16 w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniesioną przez Euro-Farming Spółkę z o.o. z siedziba w Trzebieniu i upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do udzielenia pełnomocnictwa,

19. Nr XI/230/16 w sprawie powołania pana Radosława Grzegorczyka w skład Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

20. Nr XI/231/16 w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,

21. Nr XI/232/16 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie,

22. Nr XI/233/16 w sprawie obrotu ziemią,

23. Nr XI/234/16 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,

24. Nr XI/235/16 w sprawie stosowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego,

25. Nr XI/236/16 w sprawie skierowania odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego nie podjęcia przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/219/12 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie Wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information