Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start Aktualności XI Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (26 kwietnia 2016)

XI Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (26 kwietnia 2016)

XI Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, odbyła się 26 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie, ul. Zamkowa 4.

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.
2. Wystąpienie zaproszonych gości.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Sejmiku.
5. Aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (prezentacja).
6. Podjęcie uchwał:

6.1 w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok oraz zmiany uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok,
6.2 zmieniającej uchwałę Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015-2038,
6.3 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2016,
6.4 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/97/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2011 roku w sprawie Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2011-2018,
6.5 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/344/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Województwa Zachodniopomorskiego na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa,
6.6 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie po cenie obniżonej przez Województwo Zachodniopomorskie na rzecz Gminy Sławno, dwóch lokali użytkowych położonych w Sławnie przy ul. Gdańskiej 18a,
6.7 dotyczącej określenia ogólnej powierzchni uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku 2016,
6.8 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bobolice oraz likwidacji aglomeracji Bobolice wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 19/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 kwietnia 2008 roku,
6.9 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczecinek oraz likwidacji aglomeracji Szczecinek wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 49/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2006 r., zmienionym rozporządzeniem nr 115/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 2006 r.,
6.10 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Nr XVI/219/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023,
6.11 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Zacho. z 2014, poz.1637 j.t.),
6.12 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Regionalnemu Biuru Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie,
6.13 w sprawie przystąpienia Województwa Zachodniopomorskiego do międzyregionalnego projektu „TENTacle” realizowanego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
6.14 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie,
6.15 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie,
6.16 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez Powiat Myśliborski i upoważnienia Zarządu Województwa do udzielenia pełnomocnictwa,
6.17 w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniesioną przez panią Agnieszkę Curyl-Katholm i upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do udzielenia pełnomocnictwa,
6.18 w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniesioną przez Euro-Farming Spółkę z o.o. z siedziba w Trzebieniu i upoważnienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do udzielenia pełnomocnictwa,
6.19 w sprawie powołania pana Radosława Grzegorczyka w skład Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
6.20 w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

7. Informacja Zarządu i Przewodniczącego Sejmiku o działalności między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania do Zarządu Województwa oraz zapytania do Przewodniczącego Sejmiku.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad.

Galeria zdjęć z sesji znajduje się na stronie >>>

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information