2s
Jesteś tutaj: Start 26 stycznia 2023 r. (czwartek) 40. sesja Sejmiku VI kadencji

Strona główna

26 stycznia 2023 r. (czwartek) 40. sesja Sejmiku VI kadencji

qg

Już w najbliższy czwartek o 11.00 Radni Województwa wezmą udział w 40. sesji Sejmiku. Obrady zostaną przeprowadzone z wykorzystanem środków porozumiewania się na odległość.

 

Porządek obrad :


1.    Otwarcie sesji.
2.    Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Sejmiku.
4.    Rozpatrzenie projektów uchwał:


1) w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok (projekt nr 467/1/23),
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (projekt nr 468/1/23),
3) w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego (projekt nr 452/2/23),
4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie (projekt nr 449/1/23),
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Barwice (projekt nr 450/1/23),
6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze województwa zachodniopomorskiego (projekt nr 451/1/23),
7) w sprawie realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie projektu pn. „Arts on Prescription” (projekt nr 453/1/23),
8) w sprawie nadania statutu Regionalnemu Szpitalowi w Kołobrzegu (projekt nr 454/1/23),
9) w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie (projekt nr 455/1/23),
10) w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie (projekt nr 456/1/23),
11) w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie (projekt nr 457/1/23),
12) w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (projekt nr 458/1/23),
13) w sprawie nadania statutu Szpitalowi Uzdrowiskowemu „Willa Fortuna” - s.p.z.o.z. (projekt nr 459/1/23),
14) w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie (projekt nr 460/1/23),
15) w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie (projekt nr 461/1/23),
16) w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Koszalinie (projekt nr 462/1/23),
17) w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy - Zachodniopomorskiemu Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie (projekt nr 463/1/23),
18) w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (projekt nr 464/1/23),
19) w sprawie nadania statutu Zachodniopomorskiemu Centrum Onkologii w Szczecinie (projekt nr 465/1/23),
20) w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie (projekt nr 466/1/23),
21) w sprawie odwołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Radzie Społecznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie (projekt nr 469/1/23),
22) w sprawie odwołania przedstawiciela Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Radzie Społecznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu (projekt nr 470/1/23),
23) w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Radzie Społecznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie (projekt nr 471/1/23),
24) w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Radzie Społecznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu (projekt nr 472/1/23).
 
5.    Informacja Zarządu i Przewodniczącej Sejmiku o działalności między sesjami
1)    informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski i oświadczenia.
8.    Zamknięcie obrad.


Projekty uchwał znajdują się na stronie http://www.bip.wzp.pl/tabela/artykuly/1005/2214
Strony z transmisją z sesji:
1) SWZP http://sejmik.wzp.pl/sesje/nagrania-z-transmisji.html
2) YouTube https://www.youtube.com/channel/UCNjY7vhMFAgGeB6Yoq7OOsw

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information