2s
Jesteś tutaj: Start XXXIII sesja Sejmiku (podjęte uchwały)

Strona główna

XXXIII sesja Sejmiku (podjęte uchwały)

paragraf

Podczas XXXIII sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego podjęto 14 uchwał, m.in. ws. pomocy obywatelom Ukrainy, zmian budżetu województwa na 2022 r., czy w sprawie udzielenia pomocy finansowej zachodniopomorskim instytucjom kultury.


 

Uchwały podjęte podczas XXXIII sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (28 kwietnia 2022 r.):

1) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze województwa zachodniopomorskiego,1) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, na utworzenie „Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych”,
3) w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego,
5) w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelkom i obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
6) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej Ukrainy,
7) w sprawie przyjęcia oceny sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdania z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2021 roku,
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Koszalin, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki,
9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Koszalin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie,
10) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Szczecin, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga",
11) w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
12) w sprawie zmiany statutu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
13) w sprawie określenia terminów zakończenia okresu zbiorów poszczególnych roślin uprawnych w województwie zachodniopomorskim dla celów zachowania uprawnień do odszkodowań za szkody łowieckie,
14) w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji (petycja wielokrotna).

 

Obrady otworzyła i przeprowadziła Przewodnicząca Sejmiku, Maria Ilnicka-Mądry. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym.

Radni Województwa przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelkom i obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa. Jednogłośnie, podjęto również uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej Ukrainy. W sesji uczestniczył Wojewoda Zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki, który omówił bieżącą sytuację na Pomorzu Zachodnim w kontekście podejmowanych działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy.

Przewodnicząca Sejmiku, po przeprocedowaniu wszystkich zaplanowanych w porządku obrad projektów uchwał, przypomniała Radnym Województwa o ich kompetencjach, upomniała, że każdy Radny powinien kierować się dobrem wspólnoty samorządowej województwa i dbać o kulturę języka.

WIDEO - XXXIII SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information