2s
Jesteś tutaj: Start 28 kwietnia 2022 r. odbędzie się XXXIII sesja Sejmiku (porządek obrad)

Strona główna

28 kwietnia 2022 r. odbędzie się XXXIII sesja Sejmiku (porządek obrad)

qg

Radni Województwa Zachodniopomorskiego VI kadencji będą obradować po raz 33. w najbliższy czwartek (28 kwietnia) od 10.00. Transmisja z posiedzenia będzie dostępna on-line.

 

Porządek obrad:


1.    Otwarcie sesji.
2.    Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Sejmiku.
4.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, na utworzenie „Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych”,
3) w sprawie zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego,
5) w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelkom i obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
6) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej Ukrainy,
7) w sprawie przyjęcia oceny sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdania z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2021 roku,
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Koszalin, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki,
9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Koszalin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie,
10) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Szczecin, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga",
11) w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
12) w sprawie zmiany statutu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
13) w sprawie określenia terminów zakończenia okresu zbiorów poszczególnych roślin uprawnych w województwie zachodniopomorskim dla celów zachowania uprawnień do odszkodowań za szkody łowieckie,
14) w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji (petycja wielokrotna).


5.    Informacja Zarządu i Przewodniczącej Sejmiku o działalności między sesjami:
-    informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach,
-    raport z wykonania w 2021 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom  na lata 2018-2022.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski i oświadczenia.
8.    Zamknięcie obrad.Projekty uchwał znajdują się na stronie http://www.bip.wzp.pl/tabela/artykuly/1005/2140
Strony z transmisją z sesji:
1) SWZP http://sejmik.wzp.pl/sesje/nagrania-z-transmisji.html
2) YouTube https://www.youtube.com/channel/UCNjY7vhMFAgGeB6Yoq7OOsw

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information