2s
Jesteś tutaj: Start X sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego VI kadencji (24 października 2019)

Strona główna

X sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego VI kadencji (24 października 2019)

Godło Województwa24 padziernika br. o godz. 11.00 (czwartek) w siedzibie Sejmiku w Szczecinie (ul. A. Mickiewicza 41) odbyła się X sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnym postanowień Komisarza Wyborczego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Sejmiku.
6. Podjęcie uchwał:

6.1 w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
6.2 w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,
6.3 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
6.4 w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok,
6.5 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego,
6.6 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w trybie dotacji celowej Gminie Świerzno,
6.7 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w trybie dotacji celowej Miastu Szczecinek,
6.8 w sprawie przystąpienia Województwa Zachodniopomorskiego do stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy”,
6.9 zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/520/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie,
6.10 zmieniający uchwałę Nr V/61/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.
6.11 w sprawie zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego:
1) w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (odwołanie O.Kustosza z członka K. Rewizyjnej i K. Skarg i Wniosków…)
2) w sprawie odwołania Przewodniczącego komisji stałej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (odwołanie O. Kustosza z Przewod. K. Rolnictwa…),
3) w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (odwołanie Małgorzaty Jacyny –Witt z Komisji Rozwoju…)
4) w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (powołanie Małgorzaty Jacyny –Witt do Komisji Zdrowia …)
5) w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (powołanie Adama Fedeńczaka do komisji: Rewizyjnej i Gospodarki…, )
6) w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (powołanie Łukasza Młynarczyka do komisji: Skarg i Wniosków, Rozwoju… i Oświaty)
7) w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji stałej Województwa Zachodniopomorskiego (powołanie W. Dorżynkiewicza do Komisji Oświaty…)
8) w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji doraźnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (powołanie E. Karlińskiej do komisji ds. Gosp. Morskiej…)
9) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego komisji stałej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (powołanie A. Fedeńczaka na wiceprzewodniczącego k .Rewizyjnej)
10) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego komisji stałej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (powołanie Ł. Młynarczyka na wiceprzew. K. Rozwoju … )
11) w sprawie wyboru Przewodniczącego komisji doraźnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (powołanie W. Dorżynkiewicza na przew. komisji ds. Gosp. Morskiej)
12) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego komisji doraźnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (powołanie E. Kozłowskiej na wiceprzew. komisji ds. Gosp. Morskiej…)
13) w sprawie wyboru Przewodniczącego komisji stałej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (powołanie J. Hardie – Douglasa na Przewod. K. Rolnictwa…) ,
14) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego komisji stałej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (powołanie T. Kalinę na Wiceprzewodnicz. K. Rolnictwa…),
6.12 w sprawie rozwiązania Komisji Doraźnej ds. Statutu Województwa Zachodniopomorskiego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
6.13 w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie.

7. Informacja Zarządu i Przewodniczącej Sejmiku o działalności między sesjami.
- informacja Zarządu Województwa nt. sytuacji na oddziale ginekologiczno-położniczym SP ZOZ „Zdroje” w Szczecinie (wniosek klubu radych PiS),
- informacja nt. złożonych interpelacji i zapytań.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie obrad.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information