Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2019 r. Listopad 2019

Listopad 2019

Harmonogram wraz z porządkami obrad poszczególnych komisji znajdują się w rozwiniętej wiadomości. Wciśnij CZYTAJ WIĘCEJ..HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI – LISTOPAD 2019
 KOMISJE   NAZWA KOMISJI:

  DATA 
 / GODZINA / 
MIEJSCE
PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD: 
 STAŁE 1.  Rewizyjna  27 listopada
14.30
sala nr 8
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa oraz prawna Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (dalej SPWSZ) w związku z połączeniem ze Specjalistycznym Szpitalem im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie w szczególności:
a) sytuacja ekonomiczno-finansowa Szpitala w Zdunowie bezpośrednio przed połączeniem z SPWSZ tj. ustalenie wszelkich zobowiązań szpitala ze wskazaniem ich źródeł, w tym z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości zobowiązań wymagalnych na czas połączenia;
b) sytuacja ekonomiczno-finansowa SPWSZ bezpośrednio przed i bezpośrednio po połączeniu ze Szpitalem w Zdunowie tj. ustalenie wszelkich zobowiązań szpitala ze wskazaniem ich źródeł, w tym z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości zobowiązań wymagalnych, a także obecna sytuacja ekonomiczno-finansowa SPWSZ;
c) procedura połączenia Szpitala w Zdunowie z SPWSZ;
d) konsekwencje prawno-ekonomiczne wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2019 r wydanego w sprawie o sygn. akt II OSK 2637/17 oddalającego skargę kasacyjną Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 22 czerwca 2017 r. sygn. akt II SA/Sz 405/17, a także przyczyny niniejszego postępowania sądowo administracyjnego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.
2.   Skarg, Wniosków i Petycji    
3. Budżetu i Spraw Samorządowych 18 listopada
12.00
Teatr Polski 
Wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Zwiedzanie siedziby Teatru Polskiego w Szczecinie.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Informacja na temat rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na XI sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
4. Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska  28 listopada
9.45
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji
3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.
5. Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa  13 listopada
12.00
sala nr 8
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Informacja w sprawie budowy nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie.
4. Omówienie pisma w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej SPWSZ Arkońska-Zdunowo i ewentualne podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w tej sprawie.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
6. Oświaty, Kultury i Sportu  18 listopada
11.00
Teatr Polski 
Wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Zwiedzanie siedziby Teatru Polskiego w Szczecinie.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Informacja na temat rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na XI sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
7. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  27 listopada
12.00
sala nr 7
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XI sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia. ODWOŁANA
8. Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej    
DORAŹNE  1. ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej    
2. ds. Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego  

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information