Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2019 r. Maj 2019

Maj 2019

Harmonogram wraz z porządkami obrad poszczególnych komisji znajdują się w rozwiniętej wiadomości. Wciśnij CZYTAJ WIĘCEJ..

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI – MAJ 2019

 KOMISJE   NAZWA KOMISJI:

  DATA 
 / GODZINA / 
MIEJSCE
PLANOWANY 
 PORZĄDEK OBRAD: 
 STAŁE 1.  Rewizyjna  15 maja
15.00
sala 7
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 4/2019 z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Sprawozdanie finansowe za 2018 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i raportem biegłego rewidenta.
4. Raport o stanie Województwa Zachodniopomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2018 rok.
5. Informacja o stanie mienia Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 31 grudnia 2018.
6. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za rok 2018:
1) Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie, zatwierdzone uchwałą Nr 315/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lutego 2019 r.,
2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, zatwierdzone uchwałą Nr 331/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lutego 2019 r.,
3) instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, zatwierdzone uchwałą Nr 310/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lutego 2019 r.,
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.
8. Informacja o kontrolach organów państwowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2018.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.
2.   Skarg, Wniosków i Petycji  15 maja
9.30
sala 7
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Rozpoznanie skargi, która wpłynęła do Komisji.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
• uchwała nr 661/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie petycji dotyczącej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 122, łączącej Banie z Pyrzycami,
• pismo Wydziału Rolnictwa i Rybactwa w sprawie petycji mieszkańców gminy Mieszkowice z dnia 27 lutego 2019 r. o przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego jeleniowatych na terenie gminy Mieszkowice,
5. Zamknięcie posiedzenia.
3. Budżetu i Spraw Samorządowych

 13 maja
15.00
sala 7
_____


29 maja
15.00
sala 7

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Raport o stanie Województwa Zachodniopomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2018 rok.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na VII sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet, zasad zwrotu kosztów podróży służbowych oraz innych kosztów wykonywania mandatu radnego Województwa Zachodniopomorskiego.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na VII sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

4. Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska  15 maja
11.00
sala 8_____
29 maja
12.00
Przewozy Regionalne O/Zachodnio-pomorski Centrum
Szkolenia Maszynistów Wzgórze Hetmańskie, ul. Białowieska 23

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Raport o stanie Województwa Zachodniopomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2018 rok.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na VII Sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Przyjęcie informacji z wykonania planów finansowych WORD w Szczecinie i ZORD w Koszalinie za 2018 r.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Rola transportu kolejowego w systemie transportu publicznego w Województwie Zachodniopomorskim.
3. Prezentacja symulatora szkoleniowego oraz taboru.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Sejmiku Województwa.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

5. Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa  14 maja
11.00
sala 7
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Raport o stanie Województwa Zachodniopomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2018 rok.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na VII sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
6. Oświaty, Kultury i Sportu  14 maja
13.00
sala 8
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
3. Raport o stanie Województwa Zachodniopomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2018 rok
4. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za rok 2018 instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, zatwierdzone uchwałą Nr 310/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lutego 2019 r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na VII sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
6. Sprawy różne i wolne wnioski
7. Zamknięcie posiedzenia.
7. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 15 maja
13.30
sala 7
_____

30 maja
9.00
sala 7

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Raport o stanie Województwa Zachodniopomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2018 rok.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na VII sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

 

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na VII Sesję Sejmiku.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

8. Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej  14 maja
15.00
sala 7
_____
 30 maja
9.30
sala 7

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Raport o stanie Województwa Zachodniopomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2018 rok
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na kolejną sesję Sejmiku.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.

Kontynuacja posiedzenia z dn. 14 maja br.

DORAŹNE  1. ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  22 maja
9.30
sala 7-8
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Bieżąca sytuacja w Portach Szczecin i Świnoujście oraz strategia działania na najbliższe lata.
4. Wolne wnioski i oświadczenia.
5. Zamknięcie posiedzenia.
2. ds. Statutu Województwa Zachodniopomorskiego  22 maja
9.00
sala 7
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Praca nad Regulaminem Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Wolne wnioski i oświadczenia.
5. Zamknięcie posiedzenia.
3. ds. Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego   24 maja
11.00
w sali 302 Zarządu Zamek, wejście G, II p.
 

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information