Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2019 r. Styczeń 2019

Styczeń 2019

Harmonogram wraz z porządkami obrad poszczególnych komisji znajdują się w rozwiniętej wiadomości. Wciśnij CZYTAJ WIĘCEJ..

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI – STYCZEŃ 2019

 KOMISJE  

NAZWA KOMISJI:

  DATA
/ GODZINA
 / MIEJSCE: 
PLANOWANY
PORZĄDEK OBRAD:   
 STAŁE 1.  Rewizyjna 10 stycznia
10.00
sala 8
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
4. Zakończenie posiedzenia.
2.   Skarg, Wniosków i Petycji  21 stycznia
11.00
sala 8
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpoznanie skarg, które wpłynęły do komisji.
3. Omówienie zakresu działania Komisji.
4. Zamknięcie posiedzenia.
3. Budżetu i Spraw Samorządowych 15 stycznia
11.00
sala 7
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na III sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, w tym projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok.
3. Zaopiniowanie wniosków wypracowanych przez komisje stałe Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
   

24 stycznia
10.00
sala 115

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na III sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
4. Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska 14 stycznia
10.00
sala 7
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Sejmiku WZ
4. Propozycje tematów do planu pracy komisji.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
    24 stycznia
10.15
sala 116
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XVIII/321/16 Sejmiku WZP z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla WZP na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028.
3. Zamknięcie posiedzenia.
5. Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 14 stycznia
11.00
sala 8
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na III sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, w tym projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.
6. Oświaty, Kultury i Sportu 14 stycznia
13.00
sala 8
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na III sesję Sejmiku.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.
7. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  14 stycznia
12.00
sala 7
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy organizacyjne dot. prac komisji.
3. Projekt budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2019r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
8. Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej  7 stycznia
12.00
sala 8
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na III sesję Sejmiku.
4. Omówienie planu pracy Komisji na 2019 rok.
5. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej ustanowienia na Pomorzu Zachodnim roku 2019 – Rokiem Unii Europejskiej (z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej)
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.
DORAŹNE  1. ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej    
2. ds. Statutu Województwa Zachodniopomorskiego  7 stycznia
13.30
sala 7
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy organizacyjne dotyczące spraw komisji.
3. Omówienie stanu dotychczasowych prac nad Statutem Województwa Zachodniopomorskiego oraz Regulaminem Sejmiku WZ.
4. Przyjęcie harmonogramu oraz rozpoczęcie pracy w VI kadencji Sejmiku nad Statutem WZ oraz Regulaminem Sejmiku WZ.
5. Omówienie realizacji uchwały Nr XXVII/280/08 Sejmiku WZ z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych WZ oraz projektu uchwały Sejmiku WZ w sprawie ustalenia wysokości diet, zasad zwrotu kosztów podróży służbowych oraz innych kosztów wykonywania mandatu radnego WZ.
6. Wolne wnioski i oświadczenia.
7. Zamknięcie posiedzenia.
    23 stycznia
12.00
sala 7
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Praca nad projektem Statutu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Regulaminem Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Omówienie realizacji uchwały Nr XXVII/280/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Województwa Zachodniopomorskiego oraz projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia wysokości diet, zasad zwrotu kosztów podróży służbowych oraz innych kosztów wykonywania mandatu radnego Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Wolne wnioski i oświadczenia.
6. Zamknięcie posiedzenia.
3. ds. Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego   3 stycznia
11.00
sala 302
Zamek
Książąt
Pomorskich
 

 

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information