Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2018 r. Kwiecień 2018

Kwiecień 2018

Harmonogram wraz z porządkami obrad poszczególnych komisji znajdują się w rozwiniętej wiadomości. Wciśnij CZYTAJ WIĘCEJ..


10 kwietnia 2018, godz. 11.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego


Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 28/2017 i protokołu 29/2018.
3. Informacja dyrektora SPS ZOZ „Zdroje” dotycząca diagnostyki obrazowej (planowany outsourcing).
4. Informacja dyrektora SPS ZOZ „Zdroje” dotycząca porozumienia w sprawie podwyżek dla ratowników medycznych (informacja Wydziału Zdrowia – jak to jest w innych szpitalach Urzędu Marszałkowskiego).
5. Informacja dyrektora SPWSZ dotycząca porozumienia z rezydentami (informacja Wydziału Zdrowia – jak to wygląda w pozostałych naszych placówkach).
6. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
7. Informacja nt. realizacji programów polityki zdrowotnej w 2018 roku.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.
_______________________________

 
11 kwietnia 2018, godz. 15.00, sala nr 8 (parter) - Komisja ds. Statutu Województwa Zachodniopomorskiego
 
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt Statutu Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zamknięcie obrad.
_______________________________
 
17 kwietnia 2018, godz. 10.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na kolejną sesję Sejmiku.
3. Analiza SWOT Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego i wynikające. z niej kierunki rozwoju województwa.
4. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________
 
17 kwietnia 2018, godz. 11.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Rewizyjna
 
Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o przebiegu prac dotyczących zabezpieczenia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie po katastrofie budowlanej za szczególnym uwzględnieniem podejmowanych działań przez Zarząd Województwa oraz zlecanych ekspertyz i ich zakresu, kosztów i sposobu wyłaniania ekspertów, zabezpieczenia przeciwpożarowego Zamku Książąt Pomorskich i Opery na Zamku ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich inwestycji prowadzonych od 2010 roku.
3. W sprawie skargi na działanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w związku z wykonywaniem zadań jakie nakłada art. 379 ust. 1 Prawo Ochrony Środowiska. Dotyczy Wykonania uszczelnienia i biologicznego przykrycia hałdy składowiska Siarczanu Żelaza – Stawostadion nr 1 realizowanego przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
4. W sprawie skargi na działanie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i podległych pracowników Wydziału odpowiedzialnego za organizację publicznego transportu zbiorowego, w zakresie umyślnego niedopełnienia obowiązków służbowych polegających na braku realizacji postanowień:
• art. 7 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70
• art. 43 ust. 1 pkt 9) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Zakończenie posiedzenia.

_______________________________
 
19 kwietnia 2018, godz. 12.00, Zamek Książąt Pomorskich, wejście G, sala 202 - Komisja Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego
 
_______________________________
 
23 kwietnia 2018, godz. 14.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
 
Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jako jednostka oświatowa Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________
 
23 kwietnia 2018, godz. 15.30, sala nr 7 (parter) - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.
4. Zaopiniowanie wspólnego stanowiska ws. zmiany ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw w odniesieniu do zakazu hodowli zwierząt futerkowych.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________
 
23 kwietnia 2018, godz. 16.30, sala nr 8 (parter) - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Planowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.

Część wspólna z Komisją Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska (sala nr 7)

2. Projekt stanowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw w odniesieniu do zakazu hodowli zwierząt futerkowych.
3. Pismo z Parlamentu Brandenburgii dot. wspólnego posiedzenia Komisji Parlamentu Brandenburgii, Sejmiku Woj. Lubuskiego i Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego – 09 maja 2018 r. w Criewen.

Cześć dalsza posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (sala nr 8)

4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa zachodniopomorskiego za 2017 rok.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________
 
24 kwietnia 2018, godz. 8.30, sala nr 7 (parter) - Komisja Budżetu
 
Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information