Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2016 r. Wrzesień 2016

Wrzesień 2016

Harmonogram wraz z porządkami obrad poszczególnych komisji znajdują się w rozwiniętej wiadomości. Wciśnij CZYTAJ WIĘCEJ..


5 września 2016, godz. 10.30, sala sesyjna (I piętro) - Komisje: Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej i Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Porządek obrad:
10:30 Otwarcie posiedzenia
10:35-11:15 Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030. – rola komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych.
Ekspert: Przemysław Daca – Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej, MGMiŻŚ
11:15-12:00 Dyskusja
12:00-12:20 Popyt na przewozy transportem wodnym śródlądowym w ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej
Ekspert: dr hab. Michał Pluciński prof. US
12:20-13:15 Mosty kolejowe i drogowe Odrzańskiej Drogi Wodnej
Ekspert: dr inż. Andrzej Kreft - Dyrektor RZGW w Szczecinie 
Ekspert: Zbigniew Antonowicz - Prezes Stowarzyszenia „Odrą w Świat”
13:15-14:00 Dyskusja
14:00-14:20 Wpływ modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej na rozwój turystyki 
Ekspert: Wydział Turystyki i Gospodarki UM
14:20-14:40 Dyskusja
14:40-14:55 Podsumowanie

_______________________________

12 września 2016, godz. 10.00, sala nr 8 - Komisja Rewizyjna

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego -Protokół Pokontrolny z kontroli kompleksowej Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie (z siedzibą w Szczecinie przy Al. Wyzwolenia 105) w zakresie działalności jednostki za okres od
1 stycznia 2012 r. do 15 czerwca 2014 r. ze szczególnym wskazaniem na kontrolę gospodarki finansowej jednostki oraz postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w ramach funkcjonowania jednostki oraz kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (ul. Korsarzy 34, 70 – 540 Szczecin) w zakresie sprawowania nadzoru nad Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w wyżej wymienionym okresie.

3. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego -Protokół Pokontrolny z kontroli w zakresie realizacji nadzoru właścicielskiego Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wobec Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od roku 2013 do chwili obecnej.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
6. Zakończenie posiedzenia.

_______________________________

12 września 2016, godz. 12.00, sala nr 7 - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIV sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Omówienie koncepcji spotkania Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z Komisją Gospodarczą Rady Gminy Kołbaskowo.
5. Omówienie aktualnej sytuacji Przedsiębiorstwa EKO FIUK Sp. k. z siedzibą w Chojnicy
w związku z wnioskiem Spółki o nadanie statusu RIPOK.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia

______________________________

19 września 2016, godz. 11.00, sala nr 7 - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów nr: 13/2016, 14/2016 i 15/2016.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2016 roku w zakresie ochrony zdrowia.
4. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyboru członków rad społecznych w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

 _______________________________

 19 września 2016, godz. 13.00, sala nr 7 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą Sesję Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego
4. Obecna sytuacja rolnictwa na terenie Województwa Zachodniopomorskiego
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia

 ______________________________

19 września 2016, godz. 14.30, sala nr 7 - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)
2. Zatwierdzenie protokołu Komisji z 16.06.2016 r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIV sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia.

 _______________________________

19 września 2016, godz. 16.00, sala nr 7 - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji – przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za półrocze 2016 roku.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

_______________________________W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information