Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2016 r. Kwiecień 2016

Kwiecień 2016

Harmonogram wraz z porządkami obrad poszczególnych komisji znajdują się w rozwiniętej wiadomości. Wciśnij CZYTAJ WIĘCEJ..


4 kwietnia 2016, godz. 13.00, sala 312 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - Komisja Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego

_______________________________

5 kwietnia 2016, godz. 11.00, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. M. Golisza 10 B w Szczecinie - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zapoznanie się Komisji z siedzibą oraz działalnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.
4. Przewozy regionalne - wpływ na wyniki zakupionego taboru kolejowego w okresie 2009-2015:
a. ilość przewożonych pasażerów,
b. przychody ze sprzedaży biletów,
c. wielkość dopłat,
d. koszt jednego wozo-km.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na XI sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

13 kwietnia 2016, godz. 11.00, w siedzibie Związku Kommunalgemeinschaft Euroregion POMERANIA w Löcknitz - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Wypracowanie mechanizmów wsparcia i zachęt dla instytucji edukacyjnych w przygotowaniu projektów w ramach programu Interreg VA – na przykładzie aktualnie realizowanych projektów.
3. Wypracowanie nowych metod promocji/wsparcia języka polskiego w Niemczech oraz możliwości współpracy w dziedzinie edukacji na poziomie szkół podstawowych i żłobków.
4. Zakończenie posiedzenia.

_______________________________

19 kwietnia 2016, godz. 11.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
3. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Województwa Zachodniopomorskie do międzyregionalnego projektu „TENTacle” realizowanego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
4. Sprawozdanie z działań Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT w 2015 w stosunku do Programów:
 Południowy Bałtyk 2007-2013
 Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
 Europa Środkowa 2007-2013
 Interreg Europa 2007-2013 wraz z planem działań na 2016.
5. Wnioski Komisji do „Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” 
6. Wniosek Komisji w sprawie wyrażenia poparcia wobec projektu „Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego”
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski
8. Zakończenie posiedzenia.

_______________________________

19 kwietnia 2016, godz. 13.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Regionalny Szpital w Kołobrzegu, plan rozwoju.
4. Zaopiniowanie stanowiska do Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie finansowania Ośrodków Adopcyjnych w Województwie Zachodniopomorskim.
5. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

21 kwietnia 2016, godz. 10.00, Słajsino, Wardyń Górny (w Celowym Związku Gmin R-XXI, Słajsino 30 oraz w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami, Wardyń Górny 3) - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Projekt porządku obrad:
godz. 10.00 - Celowy Związek Gmin R-XXI, Słajsino:
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Zapoznanie się komisji z działalnością podmiotu oraz zwiedzanie instalacji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XI sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

godz. 13.00 - Międzygminny Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, Wardyń Górny:
5. Zapoznanie się komisji z działalnością podmiotu oraz zwiedzanie instalacji.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

22 kwietnia 2016, godz. 11.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą Sesję Sejmiku Województwa.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.5. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

22 kwietnia 2016, godz. 13.15, Pyrzyce - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Projekt porządku obrad:
13:15 przyjazd do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1
13:20 - 13:45 wizytacja Stadionu Miejskiego im. Leszka Słoninki w Pyrzycach przy ul. Sportowej
13:50 - 14:50 wizytacja bloku sportowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pyrzycach i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach przy ul. Rejtana

godz. 15.00 posiedzenie Komisji w sali nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Stan i potrzeby Pyrzyc w zakresie bazy sportowej i rekreacyjnej:
 Pani Marzena Podzińska - Burmistrz Pyrzyc, Pan Stanisław Stępień - Starosta Pyrzycki.
 dyskusja.
 przyjęcie stanowiska Komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na kolejną sesję Sejmiku:
 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/97/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 20.09.2011 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2011-2018
 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2016.
4. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

25 kwietnia 2016, godz. 15.00, Darłowo - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych
Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku.

_______________________________

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information