Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2016 r. Luty 2016

Luty 2016

Harmonogram wraz z porządkami obrad poszczególnych komisji znajdują się w rozwiniętej wiadomości. Wciśnij CZYTAJ WIĘCEJ..


12 luty 2016, godz.12.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
3. Spółki wodne – podsumowanie naboru wniosków z 2015 oraz budżet 2016 r.
4. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – przedstawienie informacji o działaniach realizowanych przez wydział Urzędu Marszałkowskiego w ramach FOGR w oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
5. Stanowisko ws. obrotu ziemią w województwie zachodniopomorskim.
6 Przygotowanie stanowiska ws. funkcjonowania rem norek (prośba o przygotowanie uwag i argumentów do dyskusji). 
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

16 luty 2016, godz. 11.00, Teatr Polski w Szczecinie - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Plan i koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie.
4. Sprawozdanie za 2015 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Zachodniopomorskie.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
- Informacja dotycząca działalności instytucji kultury na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2014-2015 oraz planów dotyczących wydarzeń organizowanych poza siedzibami w roku 2016.
6. Zakończenie posiedzenia.

_______________________________

16 luty 2016, godz. 14.30, sala nr 7 (parter) - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na X sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Przewozy regionalne - wpływ na wyniki zakupionego taboru kolejowego w okresie 2009-2015:
a. ilość przewożonych pasażerów,
b. przychody ze sprzedaży biletów,
c. wielkość dopłat,
d. koszt jednego wozo-km.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

18 luty 2016, godz.12.00, sala, nr 7, Komisja doraźna ds. Funduszy UE w Perspektywie Finansowej 2014-2020
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Aktualny stan wdrażania RPO WZ 2014-2020 – informacja bieżąca.
4. Prezentacja programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programy współpracy transgranicznej).
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

19 luty 2016, godz.9.30, Cedynia - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej
Program posiedzenia komisji:
9:30 – Wyjazd ze Szczecina, siedziba Sejmiku ul. Mickiewicza 41
11:00 Promowe przejście graniczne Gozdowice - Güstebieser Loose
11:15 Punkt Widokowy - Bunkier 1 Płk. Artylerii
11:30 Most kolejowy Siekierki– Neurüdnitz
12:00 Stara Rudnica – Kostrzyneckie Rozlewisko
12:15 Góra Czcibora, fakultatywnie Rezerwat Wrzosowiska Cedyńskie
12:30 Cedynia – Klasztor Cedynia, ul. Marii Konopnickiej 10
12:30 – 14:30 Obrady Komisji

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
3. Rewitalizacja mostu kolejowego stanowiącego przejście graniczne Siekierki-Neurüdnitz do użytku
pieszo-rowerowego wraz z platformami widokowymi.
4. Wnioski Komisji do „Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”.
5. Stanowisko Komisji w sprawie sposobu realizacji „Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza
Zachodniego”.
6. Apel w sprawie opracowania dokumentu planistycznego dla wykorzystania potencjału
transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej z uwzględnieniem IV klasy żeglowności
7. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2016 r.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
- propozycje Komisji do listy cyklicznych imprez wspieranych finansowo przez Województwo Zachodniopomorskie
9. Zakończenie posiedzenia.

_______________________________

22 luty 2016, godz.10.30, sala nr 7 (parter) - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Regionalny Szpital w Kołobrzegu: sytuacja finansowa, plany rozwoju.
4. Wojewódzki Program Działań na rzecz Rodziny „Region dla Rodziny” – stan realizacji i rekomendacje zmian (w tym polityki senioralnej).
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

22 luty 2016, godz.15.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych
Planowany porządek obrad:
1. Przyjęcie planu rocznego pracy komisji.
2. Zaopiniowanie wniosku Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczący zwolnienia z pracy radnego
3. Zaopiniowanie wniosków o nadanie 2 salom w Sejmiku imion: dr Zbigniewa Zychowicza i Władysława Husejki.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Sejmiku.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

_______________________________

25 luty 2016, godz.13.00, sala nr 214 (II piętro) - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
3. Wypracowanie stanowiska i wniosków komisji na zbliżające się Forum Parlamentów Południowego Bałtyku (opinie ekspertów)
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information