Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2015 r. Lipiec 2015

Lipiec 2015

Harmonogram wraz z porządkami obrad poszczególnych komisji znajdują się w rozwiniętej wiadomości. Wciśnij CZYTAJ WIĘCEJ..

6 lipca 2015, godz.14.30, sala nr 7 (parter) - Komisja doraźna Ds. Funduszy UE w Perspektywie Finansowej 2014-2020
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad),
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,
3. Szczegółowy opis osi priorytetowych z przedstawieniem procesu konsultacji i zgłoszonymi uwagami
4. Stan realizacji RPO 2007-2013 (prezentacja)
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski,
6. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

7 lipca 2015, godz.9.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Rewizyjna
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad; 
2. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego dot. kontroli problemowej Muzeum Narodowego w Szczecinie w zakresie realizacji zadania: budowa pawilonu wystawowego Centrum Dialogu Przełomy wraz z organizacją wystawy i wszelkich czynności z tym związanych za okres od 1 stycznia 2009 r. do chwili obecnej oraz kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Muzeum Narodowym w Szczecinie w ww. okresie; 
3. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego w sprawie kontroli problemowej dot. zatrudnienia, przebiegu zatrudnienia, statusu pracowniczego, zwolnienia oraz okoliczności związanych ze świadczeniem pracy przez Pana R. S. w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie; 
4. Sprawa Pana M C.; 
5. Sprawy różne i wolne wnioski; 
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji; 
7. Zakończenie posiedzenia.

_______________________________

 10 lipca 2015, godz.10.00, sala nr 308 (u. Wyszyńskiego) - Komisja Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego

_______________________________

10 lipca 2015, godz.11.00, sala sesyjna (I piętro) - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Spotkanie ze Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych Regionu Zachodniopomorskiego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

_______________________________

 31 lipca 2015, godz.9.30, sala nr 8 (parter) - Komisja Rewizyjna
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawa postępowania sądowego z powództwa Funduszu Kapitałowego RUBIKON S.A. we Wrocławiu przeciwko Województwu Zachodniopomorskiemu - Urzędowi Marszałkowskiemu w Szczecinie. 
4. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego dot. kontroli kompleksowej Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w zakresie działalności jednostki za okres od 01 stycznia 2012 r. do 15 czerwca 2014 r. ze szczególnym wskazaniem na kontrolę gospodarki finansowej jednostki oraz postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w ramach funkcjonowania jednostki oraz kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w wyżej wymienionym zakresie. 
5. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego dot. przeprowadzonej kontroli Muzeum Narodowego w Szczecinie w zakresie realizacji zadania: budowa pawilonu wystawowego Centrum Dialogu Przełomy wraz z organizacją wystawy i wszelkich czynności z tym związanych za okres od 01.01.2009 r. do chwili obecnej oraz kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Muzeum Narodowym w Szczecinie w ww. okresie. 
6. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego w sprawie kontroli problemowej dot. zatrudnienia, przebiegu zatrudnienia, statusu pracowniczego, zwolnienia oraz okoliczności związanych ze świadczeniem pracy przez Pana R. S. w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 
7. Sprawa zatrudnienia dr Ł. T. w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.


W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information