Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2015 r. Czerwiec 2015

Czerwiec 2015

Harmonogram wraz z porządkami obrad poszczególnych komisji znajdują się w rozwiniętej wiadomości. Wciśnij CZYTAJ WIĘCEJ..

8 czerwca 2015, godz.13.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok”.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku:
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami na lata 2013 -2017”
5. Wypracowanie wniosków do Zarządu Województwa w zakresie współpracy z organizacjami sportowymi.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

_______________________________

9 czerwca 2015, godz.10.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych
Planowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2014:
• WORD w Szczecinie i ORD w Koszalinie,
• SP ZOZ, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego,
• Instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

9 czerwca 2015, godz.13.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Planowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na VI sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

15 czerwca 2015, godz.9.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Rewizyjna
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad; 
2. Informacja dot. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego – przygotowanie projektu uchwały; 
3. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego dot. kontroli problemowej Muzeum Narodowego w Szczecinie w zakresie realizacji zadania: budowa pawilonu wystawowego Centrum Dialogu Przełomy wraz z organizacją wystawy i wszelkich czynności z tym związanych za okres od 1 stycznia 2009 r. do chwili obecnej oraz kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Muzeum Narodowym w Szczecinie w ww. okresie; 
4. Sprawy różne i wolne wnioski; 
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji; 
6. Zakończenie posiedzenia.

_______________________________

15 czerwca 2015, godz.12.30, sala nr 7 (parter) - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Nr IV/63/15 z dnia 10 marca 2015 roku ustalającej maksymalną wysokość poręczeń i pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w roku budżetowym 2015.
4. Metody profilaktyki uzależnień wśród młodzieży gimnazjalnej.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

_______________________________

16 czerwca 2015, godz.10.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Planowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na VI sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

_______________________________

 


W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information