Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2015 r. Maj 2015

Maj 2015

Harmonogram wraz z porządkami obrad poszczególnych komisji znajdują się w rozwiniętej wiadomości. Wciśnij CZYTAJ WIĘCEJ..


13 maja 2015, godz.11.00, sala nr 7 (parter) - Komisji ds. Statutu Województwa Zachodniopomorskiego
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Określenie planu pracy Komisji.
3. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad.

__________________

15 maja 2015, godz.11.00, Szczeciński Park Przemysłowy - Komisja Doraźna ds. Rozwoju Gospodarki Morskiej w Subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego (informacje na >>>)

__________________

18 maja 2015, godz.14.30, sala nr 7 (parter) - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, zatwierdzone uchwałą Nr 255/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2015 r., a stan aktualny.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

__________________

18 maja 2015, godz.13.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Rewizyjna
Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 r.
3. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego dot. kontroli problemowej Muzeum Narodowego w Szczecinie w zakresie realizacji zadania: budowa pawilonu wystawowego Centrum Dialogu Przełomy wraz z organizacją wystawy i wszelkich czynności z tym związanych za okres od 1 stycznia 2009 r. do chwili obecnej oraz kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Muzeum Narodowym w Szczecinie w ww. okresie.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Zakończenie posiedzenia.

__________________

18 maja 2015, godz.12.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Doraźna ds. Funduszy Unii Europejskiej w persp. finansowej 2014-2020
Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad),
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,
3. Szczegółowy opis osi priorytetowych z przedstawieniem procesu konsultacji
4. Informacja dotycząca rozmieszczenia Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski,
6. Zamknięcie posiedzenia.

__________________

19 maja 2015, godz.9.30, sala nr 7 (parter) - Komisja ds. Statutu Województwa Zachodniopomorskiego
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Określenie planu pracy Komisji.
3. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad.

__________________

19 maja 2015, godz.11.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej
Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 r.”
4. Polsko-Niemieckie Dni Mediów – informacja nt. wydarzenia.
5. Posiedzenie Komitetu Regionów w Województwie Zachodniopomorskim – informacja nt. wydarzenia, zakres tematyczny.
6. Forum Samorządowe – informacja nt. wydarzenia.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
- Uzupełniona informacja na temat targów oraz innych imprez o charakterze promocyjnym, w których bierze udział Województwo Zachodniopomorskie
8. Zakończenie posiedzenia.

__________________

19 maja 2015, godz.13.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na VI Sesję Sejmiku Województa
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

__________________

20 maja 2015, godz.12.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
3. Zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok”
4. Informacja nt. działalności:
- Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej
- Zachodniopomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej
- Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „Start” Koszalin
- Klubu Sportowego Inwalidów „Start” w Szczecinie
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
6. Zakończenie posiedzenia.

__________________

20 maja 2015, godz.13.00, Przelewice  - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekt porządku obrad:

1.Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok.
3.Ustalenia Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego.
4.Problemy związane z funkcjonowaniem ferm norek na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.
5.Przebudowa dróg lokalnych.
6.Ogród w Przelewicach w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Ogrodów.
7.Wizytacja ogrodu dendrologicznego oraz dróg powiatowych.
8.Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
9.Sprawy różne i wolne wnioski.
10.Zamknięcie posiedzenia.

__________________

20 maja 2015, godz.10.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok, oraz projektów uchwał na sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

__________________

27-28 maja 2015, Straslund - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej oraz Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

PROGRAM

Środa, 27 maja 2015

PIERWSZA CZĘŚĆ POSIEDZENIA: ENERGETYKA WIATROWA – OFFSHORE
Nordic Yards, An der Werft 5, 18437 Stralsund

13.00 Technologia energetyki wiatrowej offshore w niemieckim regionie Morza Bałtyckiego
Wprowadzenie i znaczenie, podstawy prawne, jak również sytuacja i planowanie w odniesieniu do wyłącznych stref ekonomicznych w Niemczech (niem. AWF, eng. EEZ) oraz wód przybrzeżnych Meklemburgii-Pomorza Przedniego
Lothar Säwert (Ministerstwo ds. Energii Meklemburgii-Pomorza Przedniego)

13.30 Technologia energetyki wiatrowej offshore – konwersja i przyszłość stoczni
Podstawy, wdrażanie i szanse dla regionu; budowa platform konwerterów i fundamentów offshore
Stefan Sprunk (Nordic Yards)

14.00 Pływające fundamenty typu offshore dla turbin wiatrowych
System, obszary wdrażania, produkcja na miejscu
Burkhard Schuldt (Gicon/ESG)

14.30 Dyskusja

DRUGA CZĘŚĆ POSIEDZENIA: OCHRONA KLIMATU NA POZIOMIE GMINNYM

15.00 Projekt ochrony klimatu Miasta Hanzeatyckiego Stralsund
Saskia Schütt (Manager ds. Ochrony klimatu Miasta Stralsund)

15.30 Wykorzystywanie biometanu, jako wkładu zrównoważonego rozwoju regionalnego
Możliwości wykorzystania przez gminy, przystosowanie istniejących systemów i sieci
Harald Sauter (SWS Natur GmbH)

16.00 Dyskusja

17.00 Zwiedzanie zakładów produkcji biomentanu w 2-4 grupach (pl/niem)
z udziałem przedstawicieli mediów
SWS Natur GmbH (Zakłady produkcji biometanu)
Am Umspannwerk 12, 18437 Stralsund

Czwartek, 28 maja 2015

TRZECIA CZĘŚĆ POSIEDZENIA: BADANIA NAUKOWE I KSZTAŁCENIE W DZIEDZINIE ENERGII
FH Stralsund, Zur Schwedenschanze 15 18435 Stralsund

09.00 Powitanie i prezentacja Wyższej Szkoły Zawodowej w Stralsundzie
Prof. dr inż. Falk Höhn (Rektor)

Badania w zakresie energii w Instytucie Systemów Energii Odnawialnych
Prezentacja obszarów dydaktycznych i badawczych dla „Energii odnawialnych”
Prof. dr inż. Thomas Luschtinetz (Instytut Systemów Energii Odnawialnych)

09.40 Dyskusja

CZWARTA CZĘŚĆ POSIEDZENIA: AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI ENERGETYCZNEJ

10.00 Polityka energetyczna Polski
Jolanta Wójcik-Niedzielska (Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie)
Dyskusja

10.30 Sytuacja na Pomorzu Zachodnim

Polityka energetyczna Pomorza Zachodniego – strategie, finansowanie, planowane inwestycje
Marzena Budnik-Ródź (Kierownik Biura Polityki Energetycznej, Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego)

Energetyka w Województwie Zachodniopomorskim
Witold Kępa (Pełnomocnik Wojewody ds. Bezpieczeństwa Energetycznego)

Dyskusja

11.00 Sytuacja w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
Dr Graham Butt (Ministerstwo ds. Energii Meklemburgii-Pomorza Przedniego)
Dyskusja

11.30 Współpraca Centów ds. Energii Odnawialnych – Interreg VA
 Radosław Gluba (Ministerstwo ds. Energii Meklemburgii-Pomorza Przedniego)
 Falk Roloff-Ahrend (Leea Neustrelitz)
Dyskusja

12.30 Analiza, podsumowanie i perspektywy
w tym sugerowane tematy odnośnie dalszej współpracy
 Rudolf Borchert (Przewodniczący Komisji Energii Parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego)
 Jerzy Kotlęga (Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego)

13.00 Konferencja prasowa

__________________

28 maja 2015, godz.13.00, sala nr 7 (parter) - Komisja ds. Statutu Województwa Zachodniopomorskiego
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Określenie planu pracy Komisji.
3. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad.

__________________

29 maja 2015, godz.10.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Rewizyjna
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Opinia w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 r.
3. Przedstawienie informacji o stanie mienia Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 31 grudnia 2014 r.
4. Przedstawienie sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za rok 2014:
- Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie
- Samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
- Instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
- Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
5. Opinia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 r. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia/nieudzielania absolutorium Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
8. Zakończenie posiedzenia.


W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information