Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2015 r. Marzec 2015 r.

Marzec 2015 r.

 --------------------------------

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej - 09 marca (poniedziałek) g. 10.00, Szpital Wojewódzki im. M.Kopernika w Koszalinie, budynek administracyjny, sala narad - pokój nr 41, Ul. Chałubińskiego 7

Planowany porządek obrad:

1. Wizytacja Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie.

--------------------------------


Posiedzenie Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska - 09 marca (poniedziałek) g. 11.00, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zapoznanie radnych z siecią dróg wojewódzkich oraz ich kategoryzacja.
4. Przedstawienie powiązań dróg wojewódzkich z drogami krajowymi i powiatowymi (w aspekcie prowadzonych inwestycji).
5. Zapoznanie radnych ze specyfiką działania Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie.
6. sprawy bieżące i wolne wnioski
7. Zamknięcie posiedzenia.

--------------------------------

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych - 09 marca (poniedziałek) g. 14.00 , Hotel "Gromada"  (sala Manager - I piętro), ul. Zwycięstwa 20 w Koszalinie 

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

--------------------------------

Posiedzenie Komisji Doraźnej ds. Rodziny - 09 marca (poniedziałek) g. 15.00, Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie, ul. Monte Cassino 2 (III piętro)

Porządek obrad posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Aktualna sytuacja Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

--------------------------------

23 marca 2015, godz.9.00, sala nr 7 (parter) - Komisja Rewizyjna
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o kontrolach organów państwowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w IV kwartale 2014 r.
3. Informacja Kierownika Zespołu kontrolnego dot. kompleksowej kontroli Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w zakresie działalności jednostki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 15 czerwca 2014 r. ze szczególnym wskazaniem na kontrolę gospodarki finansowej jednostki  oraz postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w ramach funkcjonowania jednostki oraz kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w wyżej wymienionym okresie- wybór ofert ekspertów.
4. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego dot. kontroli problemowej Muzeum Narodowego w Szczecinie w zakresie realizacji zadania: budowa pawilonu wystawowego Centrum Dialogu Przełomy wraz z organizacją wystawy i wszelkich czynności z tym związanych za okres od 1 stycznia 2009 r. do chwili obecnej oraz kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Muzeum Narodowym w Szczecinie w ww. okresie.
5. Skargi Pana LW
6. Skarga Pana WM
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
9. Zakończenie posiedzenia.

--------------------------------

25 marca 2015, godz.11.00, sala nr 8 (parter) - Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Współpraca Województwa Zachodniopomorskiego z Republiką Federalną Niemiec:
- sprawozdanie za 2012 - 2014 r.
- efektywność współpracy
- planowane przedsięwzięcia i wyjazdy w 2015 r.
4. Informacja nt. współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z regionami partnerskimi
w okresie 2012 -2014 oraz plan współpracy na 2015 r.
5. Weryfikacja celowości udziału Województwa Zachodniopomorskiego w targach.
6. Ustalenie planu pracy komisji.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

--------------------------------

25 marca 2015, godz.13.00, sala sesyjna (I piętro) - Komisja Doraźna ds. Funduszy Unii Europejskiej w persp. finansowej 2014-2020
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad),
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,
3. Podział RPO na osi priorytetowe i działania
4. Harmonogram konkursów na 2015 r.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski,
6. Zamknięcie posiedzenia.

--------------------------------
27 marca 2015, godz.13.00, sala sesyjna (I piętro)
- Komisja Doraźna ds. Rozwoju Gospodarki Morskiej w Subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie  posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Możliwości i warunki dopuszczalności wsparcia publiczno-prawnego w przemyśle stoczniowym w perspektywie finansowej UE 2007-2013 oraz 2014-2020.
4. Aktualna sytuacja i zakres realizacji uzgodnień dotyczących PŻB S.A w Kołobrzegu
5. Inwestycje w spółce Bilfinger i Polskiej Grupie Energetycznej
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski
7. Zamknięcie posiedzenia.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information