Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2015 r. Luty 2015 r.

Luty 2015 r.


 --------------------------- 

Posiedzenie Komisji doraźnej ds. Rozwoju Gospodarki Morskiej w Subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego - 16 lutego (poniedziałek) g. 13.00, sala nr 8, siedziba Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: Mickiewicza 41 w Szczecinie

Porządek obrad posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Sytuacja w żegludze promowej po podjętym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego stanowisku w sprawie wstrzymania prywatyzacji Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. w Kołobrzegu.
3. Informacja na temat realizacji projektu: ”Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej”.
4. Ustalenie strategicznych kierunków działania oraz przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 r.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamkniecie obrad.

---------------------------

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 24 lutego (wtorek) g. 09.00, sala nr 7, siedziba Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: Mickiewicza 41 w Szczecinie

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o kontrolach organów państwowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w III kwartale 2014 r.
3. Informacja Kierownika Zespołu kontrolnego dot. kompleksowej kontroli Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w zakresie działalności jednostki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 15 czerwca 2014 r. ze szczególnym wskazaniem na kontrolę gospodarki finansowej jednostki oraz postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w ramach funkcjonowania jednostki oraz kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w wyżej wymienionym okresie- wszczęcie procedury dot. powołania eksperta.
4. Powołanie Zespołu Kontrolnego ds. kontroli Centrum Dialogu „Przełomy”
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
7. Zakończenie posiedzenia.

---------------------------

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska - 24 lutego (wtorek) g. 10.00, sala nr 8, siedziba Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: Mickiewicza 41 w Szczecinie

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Prezentacja planu restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne (przedstawiciel spółki)
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższe posiedzenie Sejmiku.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

---------------------------

Posiedzenie Komisji  Oświaty, Kultury i Sportu - 26 lutego (czwartek) g. 11.00, sala nr 8, siedziba Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
  3. Informacja nt. Centrum Dialogu „Przełomy” – Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie Lech Karwowski
  4. Ustalenie planu pracy Komisji.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
  6. Zakończenie posiedzenia.

---------------------------

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - 27 lutego (piątek) g. 10.00, sala nr 7, siedziba Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: Mickiewicza 41 w Szczecinie

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Ustalenie planu pracy komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku:
• Projekt uchwały nr 547/1/14 w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na terenie Jednostki Wojskowej nr 4653 w Darłowie, województwo zachodniopomorskie.
• Projekt uchwały nr 548/1/14 w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na terenie Jednostki Wojskowej nr 3299 w Mirosławcu, województwo zachodniopomorskie.
5. Problemy pszczelarstwa w województwie zachodniopomorskim.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 

---------------------------

Posiedzenie Komisji doraźnej ds. funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 - 27 lutego (piątek) g. 13.00, sala nr 103, Zamek Książąt Pomorskich  w Szczecinie

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad),
2. Informacja dotycząca zaawansowania prac związanych z uruchomieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
3. Instrumenty terytorializacji – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Kontrakty Samorządowe,
4. Finansowanie infrastruktury drogowej w perspektywie 2014 – 2020,
5. Informacje dotyczące stanu przygotowań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i morze,
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski,
7. Zamknięcie posiedzenia.

---------------------------

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information