Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2015 r. Styczeń 2015 r.

Styczeń 2015 r.

  

 ---------------------------

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 09 stycznia (piątek) g. 13.00, sala nr 8, siedziba Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: Mickiewicza 41 w Szczecinie

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)
  2. Zaopiniowanie projektu Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 r.
  3. Propozycje tematów do planu pracy komisji.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski
  5. Zakończenie posiedzenia.

 ---------------------------

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska - 12 stycznia (poniedziałek) g. 12.00, sala nr 7, siedziba Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: Mickiewicza 41 w Szczecinie

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Sejmiku Województwa:
- projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2038.
- w sprawie likwidacji aglomeracji Świerzno
- w sprawie wyznaczenia aglomeracji Polanów oraz likwidacji aglomeracji Polanów
- w sprawie wyznaczenia aglomeracji Recz oraz likwidacji aglomeracji Recz
- w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łobez oraz likwidacji aglomeracji Łobez
- w sprawie wyznaczenia aglomeracji wiejskiej Darłowo oraz likwidacji aglomeracji wiejskiej Darłowo
- w sprawie wyznaczenia aglomeracji Węgorzyno oraz likwidacji aglomeracji Węgorzyno
- w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobrzany oraz likwidacji aglomeracji Dobrzany
- w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzcińsko-Zdrój oraz likwidacji aglomeracji Trzcińsko-Zdrój
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/219/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2018-2023.
5. Propozycje tematów do planu pracy komisji na pierwsze półrocze 2015 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 ---------------------------

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - 12 stycznia (poniedziałek) g. 14.00, sala nr 8, siedziba Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: Mickiewicza 41 w Szczecinie

Planowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Zaopiniowanie Projektu Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015.

3.Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.

4.Sprawy różne i wolne wnioski.

5.Zamknięcie posiedzenia.

 ---------------------------

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego - 13 stycznia (wtorek) g. 10.00, sala nr 7, siedziba Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: Mickiewicza 41 w Szczecinie

 Planowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Zaopiniowanie Projektu Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015.

3.Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.

4.Sprawy różne i wolne wnioski.

5.Zamknięcie posiedzenia.

---------------------------

 Posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej - 13 stycznia (wtorek) g. 11.30, sala nr 8, siedziba Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: Mickiewicza 41 w Szczecinie

 Planowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Zaopiniowanie Projektu Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015.

3.Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.

4.Sprawy różne i wolne wnioski.

5.Zamknięcie posiedzenia.

---------------------------

 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 13 stycznia (wtorek) g. 13.30, sala nr 7, siedziba Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: Mickiewicza 41 w Szczecinie

 Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Przewodniczącego Komisji dot. kompleksowej kontroli Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w zakresie działalności jednostki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 15 czerwca 2014 r. ze szczególnym wskazaniem na kontrolę gospodarki finansowej jednostki oraz postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w ramach funkcjonowania jednostki oraz kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w wyżej wymienionym okresie.

3. Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 r. – dyskusja.

4. Propozycje do planu pracy Komisji w 2015 r.

5. Skarga Pana L. W.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

---------------------------

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Samorzadowych - 14 stycznia (środa) g. 10.00, sala nr 7, siedziba Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: Mickiewicza 41 w Szczecinie

 Planowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Zaopiniowanie Projektu Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015.

3.Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.

4.Sprawy różne i wolne wnioski.

5.Zamknięcie posiedzenia.

---------------------------

Posiedzenie Komisji doraźnej ds. funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 - 14 stycznia (środa) g. 12.00, sala nr 308, ul. Wyszyńskiego 30 w Szczecinie

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

 2. Przedstawienie potencjalnych możliwości współfinansowania w ramach Programów Operacyjnych 2014-2020 współpracy zachodniopomorskich uczelni z sektorem przedsiębiorstw:

    -sfera B+R
    -inne obszary
3. Dyskusja i podsumowanie rozmów.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

---------------------------

Posiedzenie Komisji doraźnej ds. Rodziny - 26 stycznia (poniedziałek) g. 13.30, sala nr 8, siedziba Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: Mickiewicza 41 w Szczecinie


Porządek obrad posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).
2. Informacja w sprawie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020.
3. Informacja dotycząca założeń budżetowych w związku z Wojewódzkim Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2015 rok.
4. Informacja na temat realizacji Karty Dużej Rodziny na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.


---------------------------

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 26 stycznia (poniedziałek) g. 11.00, sala nr 7, siedziba Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: Mickiewicza 41 w Szczecinie


Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o kontrolach organów państwowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w III kwartale 2014 r.
3. Skarga Pana L. W.
4. Plan pracy Komisji w 2015 r.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.


---------------------------

Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Samorzadowych - 27 stycznia (wtorek) g. 09.00, sala nr 7, siedziba Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: Mickiewicza 41 w Szczecinie


Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie Projektu Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Sprawy różne i wolne wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia.


---------------------------

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 27 stycznia (wtorek) g. 09.30, sala nr 8, siedziba Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: Mickiewicza 41 w Szczecinie

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku nr 47/1/15 w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiego
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski
4. Zakończenie posiedzenia.

---------------------------


W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information