Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2014 r. Wrzesień 2014 r.

Wrzesień 2014 r.


 *********************

 10 września (środa) 2014 r., godz. 09.30, sala nr 8, ul. Mickiewicza 41 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego ds. kompleksowej kontroli Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w zakresie działalności jednostki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 15 czerwca 2014 r. ze szczególnym wskazaniem na kontrolę gospodarki finansowej jednostki  oraz postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w ramach funkcjonowania jednostki oraz kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w wyżej wymienionym okresie - wybór ekspertów dla Zespołu Kontrolnego.

3. Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej w związku z kontrolą kompleksową Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie w zakresie działalności jednostki za okres od 1 stycznia 2012r. ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów co do funkcjonowania jednostki podnoszonych przez Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Szczecinie oraz kontroli  Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie w ww. okresie.

4. Skargi Pana L. W.

5. Informacja o kontrolach organów państwowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w II kwartale 2014 r. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

8. Zakończenie posiedzenia.


*********************

23 września (wtorek) 2014 r., godz. 09.00, sala nr 7, ul. Mickiewicza 41 - Posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej


Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie  posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Przyjęcie protokołu nr 35/2014.

3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,

    w tym: sprawozdania z realizacji programu pn. „Strategia sektorowa w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego”.

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2014 roku.

6. Informacja nt. kontraktów na rehabilitację w jednostkach, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.


 *********************

23 września (wtorek) 2014 r., godz. 11.30, sala nr 214, ul. Mickiewicza 41 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu


Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji

3. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w województwie zachodniopomorskim – Zachodniopomorski Kurator Oświaty

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2014 r.

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski

7. Zakończenie posiedzenia.


*********************

23 września (wtorek) 2014 r., godz. 12.00, sala nr 214, ul. Mickiewicza 41 - Posiedzenie Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska


Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie  posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów nr 44/14 i 45/14

3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku m.in:

- projekt uchwały nr 540/1/14 W sprawie wyznaczenia aglomeracji Golczewo oraz likwidacji aglomeracji Golczewo wyznaczonej rozporządzeniem Nr 30/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2006 r.

- projekt uchwały nr 541/1/14 W sprawie wyznaczenia aglomeracji Osina oraz likwidacji aglomeracji Osina wyznaczonej rozporządzeniem Nr 58/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2006 r.

- projekt uchwały nr 542/1/14 W sprawie likwidacji aglomeracji Przelewice wyznaczonej rozporządzeniem Nr 25/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2005 r.

- projekt uchwały nr 545/1/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – GDDKiA nieruchomości stanowiących własność województwa zachodniopomorskiego

- projekt uchwały nr 549/1/14 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za lata 2011-2013

- projekt uchwały nr 553/1/14 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dziwnów oraz likwidacji aglomeracji Dziwnów wyznaczonej rozporządzeniem Nr 23/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dziwnów

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.


*********************

23 września (wtorek) 2014 r., godz. 14.00, sala nr 7, ul. Mickiewicza 41 - Posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej

 Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze
2014 r.
4. Wybór oferty na sporządzenie ekspertyzy pt. „Analiza wniosków oraz sprawozdań realizowanych w
województwie zachodniopomorskim w ramach puli środków przewidzianych perspektywą finansową
2007 – 2013 w celu określenia wpływu środków UE na sytuację realizowanych projektów oraz
oceny realizacji zamierzonych celów z perspektywy potrzeb wspólnot terytorialnych”
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
- wnioski Zespołu ds. Turystyki Rowerowej i Infrastruktury w Województwie Zachodniopomorskim
z dnia 17.06.2014 r.
6. Zamknięcie posiedzenia

*********************

22 września (wtorek) 2014 r., godz. 16.00, sala nr 7, ul. Mickiewicza 41 - Posiedzenie Zespołu ds. Turystyki Rowerowej i Infrastruktury Rowerowej w Województwie Zachodniopomorskiej

Planowany porządek obrad:

1. Infrastruktura rowerowa przy drogach wojewódzkich - dyskusja nt. planowanej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 102. 

2. Dyskusja dot. potrzeby nawiązania współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z przedstawicielami powiatów Barnim i Uckermark w sprawie promocji połączenia rowerowego na trasie Szczecin-Berlin w ramach INTRREGU.

3. Rozważenie możliwości przeprowadzenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego oraz Komendą Wojewódzką Policji kampanii medialnej w zakresie uświadamiania pieszych, rowerzystów oraz zmotoryzowanych, jak wspólnie mogą bezpiecznie korzystać z posiadanej obecnie infrastruktury drogowej.

4. Wykorzystanie pasów technicznych wzdłuż dróg krajowych S – 6 i S – 3, w celu udostępnienia ich dla ruchu rowerowego.

5. Nowelizacja ustawy o ruchu drogowym w zakresie formowania i poruszania się kolumn rowerowych, a także przepisy, które uniemożliwiają używanie przyczepek rowerowych - wprowadzenie możliwości używania trzeciej tablicy rejestracyjnej bez homologacji (odwzorowanie tablic rejestracyjnych pojazdu) umieszczonej na bagażniku rowerowym.


*********************

29 września (poniedziałek) 2014 r., godz. 09.00, sala nr 7, ul. Mickiewicza 41 - Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie  posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr: 55/2014, 56/2014.

3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2014 roku

5. Sprawy różne i wolne wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia.

*********************


W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information