Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2014 r. Maj 2014 r.

Maj 2014 r.


 *************

05 maja  2014 r., godz. 10.30, sala nr 8, ul. Mickiewicza 41 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Planowany porządek obrad:

 1 Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.

 2 Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2013 r.

3 Przedstawienie informacji o stanie mienia Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 31 grudnia 2013 r.

4 Przedstawienie sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za 2013 rok:

a) Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie

b) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

c) instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

d) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

5 Informacja w sprawie obsługi notarialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

6 Sprawy różne i wolne wnioski.

7 Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

8 Zakończenie posiedzenia.

*************

05 maja (poniedziałek) 2014 r., godz. 12.00, sala nr 7, ul. Mickiewicza 41- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt porządku obrad:


1.Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

3.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2013 rok.

4.Zaopiniowanie projektów  uchwał na kolejną sesję Sejmiku.

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie posiedzenia.

*************

06 maja  2014 r., godz. 10.00, sala nr 30, ul. Starzyńskiego 3-4 - Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Przyjęcie protokołu nr 32/2014, 33/2014.

3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2013 rok.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia

 *************

06 maja  2014 r., godz. 10.00, sala nr 30, ul. Starzyńskiego 3-4 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu


Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
  3. Zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2013 rok”
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku:

- Projekt uchwały nr 493/1/14 Sejmiku w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Technikum  dla Młodzieży w Świnoujściu oraz Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla Młodzieży w Świnoujściu

  1. Sprawy bieżące i wolne wnioski

godz. 11.45 przejście do Centrum Dialogu Przełomy Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie

  1. Centrum Dialogu Przełomy Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie – wizja lokalna
  2. Zakończenie posiedzenia.

*************


08 maja (czwartek) 2014 r., godz. 10.30, sala plenarna w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego - Posiedzenie Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych, Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej


Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie  posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniegpo posiedzenia komisji

3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2013 rok.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski

5. Zamknięcie posiedzenia.

*************

12 maja  2014 r., godz. 09.00, sala nr 8, ul. Mickiewicza 41 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Planowany porządek obrad:

1 Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.

2 Opinia w sprawie sprawozdania finansowego za 2013 r.;

3 Opinia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2013 r. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia/nieudzielania absolutorium Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

4 Sprawy różne i wolne wnioski.

5 Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

6 Zakończenie posiedzenia.

*************

 22 maja (czwartek) 2014 r., godz. 10.00, sala nr 7, ul. Mickiewicza 41- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt porządku obrad:

1.Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

3.Informacja o stanie pszczelarstwa w województwie zachodniopomorskim.

4.Informacja o realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2013.

5.Zaopiniowanie projektów  uchwał na kolejną sesję Sejmiku.

6.Sprawy różne i wolne wnioski.

7.Zamknięcie posiedzenia


*************

26 maja (poniedziałek) 2014 r., godz. 10.00, sala nr 7, ul. Mickiewicza 41- Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych


Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie  posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu 49/2014, 50/2014, 51/2014, 52/2014

3. Zaopiniowanie materiałów na XXXIV sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.


 *************

26 maja (poniedziałek) 2014 r., godz. 12.30, sala nr 7, ul. Mickiewicza 41- Posiedzenie Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska


Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie  posiedzenia - przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 44/14

3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Sejmiku:

- projekt uchwały nr 507/1/14 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Szczecinie.

- projekt uchwały nr 508/1/14 w sprawie w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Koszalinie

- projekt uchwały nr 500/1/14 W sprawie przyjęcia oceny sytuacji na runku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdania z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2013 roku

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski

5. Zamknięcie posiedzenia.


*************

27 maja (wtorek) 2014 r., godz. 09.30, sala nr 8, ul. Mickiewicza 41- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja dot. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego – przygotowanie projektu uchwał

3. Sprawa Pana F. P.;

4. Sprawy różne i wolne wnioski;

5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji;

6. Zakończenie posiedzenia.

*************


 

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information