Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2014 r. Marzec 2014 r.

Marzec 2014 r.


 ****************

03 marca 2014 r., godz. 13.30, sala nr 7 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.
2.Informacja o kontrolach organów państwowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w IV kwartale 2013 r.
3. Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych przez Biuro Kontroli Wewnętrznej.
4. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego ds. kontroli kompleksowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie w zakresie działalności jednostki za okres od 1 stycznia 2012r. ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów co do funkcjonowania jednostki podnoszonych przez Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Szczecinie oraz kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie sprawowania nadzoru nad Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie w ww. okresie.
5. Skarga Pana L. W.
6. Sprawa planu pracy Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
9. Zakończenie posiedzenia.

****************

10 marca 2014 r., godz. 10.00, sala nr 7 - Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych


Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

3. Zaopiniowanie materiałów na XXXII sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.


***************

 10 marca 2014 r., godz. 12.00, sala sesyjna - Wspólne Posiedzenie Komisji Gospodarki, Infrastrukruty i Ochrony Środowiska, Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej oraz Komisji ds. Rozwoju Gospodarki Morskiej w Subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego


Projekt porządku obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.

3. Informacja nt. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020.

4. Informacja nt. Strategii rozwoju ZCH Police

5. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie konieczności uruchomienia projektu modernizacji Środkowej i Dolnej Odry w celu zapewnienia żeglowności dla lodołamaczy i innych potrzeb.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia

 **************** 

11 marca 2014 r., godz. 10.00, sala nr 7 - Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego


Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

3. Informacja nt. funkcjonowania SPWSZ, kondycja finansowa, wykonane i planowane inwestycje.

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Województwa zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.

5. Wstępna sytuacja finansowa oraz wykonanie planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego za 2013 rok.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia

 

****************


17 marca 2014 r., godz. 12.00, sala nr 7 - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszrów Wiejskich


Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 4 lutego 2014 r.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na kolejną sesję Sejmiku:

    -Projekt uchwały nr458/1/14 w sprawie określenia ogólnej powierzchni uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku 2014.

4. Informacja o stanie realizacji wydatkowania środków z PROW

5. Informacja o stanie realizacji PO RYBY 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim

6. Informacja o stanie realizacji wydatkowania środków z ARiMR

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.


****************

24 marca 2014 r., godz. 10.00, sala nr 7 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych


Planowany porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad. 

2. Prezentacja realizacji projektu systemowego pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”.

3.  Wykonanie wniosków z kontroli instytucji kultury Zamek Książąt Pomorskich w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej i realizacji zadań z dotacji budżetowej i pozyskiwanych środków zewnętrznych oraz kontroli w zakresie modernizacji Skrzydła Północnego Zamku Książąt Pomorskich.

4.  Sprawy różne i wolne wnioski.

5.  Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

6.  Zakończenie posiedzenia.

****************

 

 


 


W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information