Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start 2013 r. Listopad 2013 r

Listopad 2013 r*****

14 listopada (czwartek) 2013 r., godz. 13.00, sala sesyjna Sejmiku WZP (I piętro) - Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad) - godz.13.00 – 13.05

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji – godz. 13.05 – 13.10

3. Informacja nt. stanu prac nad przygotowaniem mandatu regionalnego do Kontraktu Terytorialnego dla województwa zachodniopomorskiego(m.in. w zakresie zestawienia przedsięwzięć kluczowych proponowanych do objęcia Kontraktem Terytorialnym – godz. 13.10 – 13.20

4. Informacja dot. wymaganych poziomów koncentracji tematycznej (ring-fencingów) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. – godz. 13.35 – 13.50

5. Informacja w sprawie roli sejmików województw w procesie przygotowywania założeń do nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020, - godz. 14.05 – 14.20

6. Informacja w sprawie przewidywanego harmonogramu prac przygotowawczych województwa do nowej perspektywy finansowej (w tym m.in. terminów konsultacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020). – godz. 14.35 – 14.50

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski

- wybór oferty na sporządzenie ekspertyzy: „Wskaźnik alienacji społecznej. Obszary najsłabszego rozwoju województwa zachodniopomorskiego 2005 – 2011” i „Absorpcja środków UE przez samorządy oraz ich jednostki w województwie zachodniopomorskim w latach 2007 – 2012”. – godz. 15.05 – 15.20 (tylko komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Międzynarodowej)

8. Zamknięcie posiedzenia.

 *****

15 listopada (piątek) 2013 r., godz. 11.00, ul. Zamkowa 23, Wolin - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 23 października 2013 r.

3. Informacja o stanie realizacji PO RYBY 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim.

4. Informacja o wspólnym stanowisku Zarządów Zachodniopomorskich Sieci LGR i LGD w sprawie rozwoju kierowanego przez Lokalną Społeczność.

5. Informacja o współpracy LGR w ramach Sieci Województwa Zachodniopomorskiego.

6. Wizytacja inwestycji zrealizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013 na terenie LGR Zalew Szczeciński.

7. Sprawy różne i wolne wnioski

8. Zamknięcie obrad.
 

*****

18 listopada (poniedziałek) 2013 r., godz. 13.00, sala nr 7 - Komisja Rewizyjna

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia – przyjęcie porządku obrad.

2. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie – problemy zgłaszane przez ośrodki szkolenia kierowców .

3. Informacja Kierownika Zespołu Kontrolnego dot. kontroli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie przebiegu procedur związanych z dofinansowaniem Espol Spółki z o.o. w Szczecinie oraz realizacji i rozliczania projektów z tym związanych.

4. Skarga Pani Beaty Komzy.

5. Informacje o wynikach kontroli zewnętrznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego .

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

8. Zakończenie posiedzenia.

*****

25 listopada (poniedziałek) 2013 r., godz. 10.00, sala nr 7 - Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

3. Omówienie projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok.

4. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038.

5. Zaopiniowanie wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu zatwierdzonego na posiedzeniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 28 października 2013 roku. Pismo BOZ.0012-5.9.2013.Rj z 08 listopada 2013 roku.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.
*****

26 listopada (wtorek) 2013 r., godz. 09.00, sala nr 7 w siedzibie Sejmiku Woj. Zach. - Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

 

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

3.Zaopiniowanieprojektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok.

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038.

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie posiedzenia.


 *****

 26 listopada (wtorek) 2013 r., godz. 11.00, sala lustrzana, wejście G na Zamku Książąt Pomorskich - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad)

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji

3. Stan prac remontowo - modernizacyjnych w Operze na Zamku – p.o. dyrektora Jacek Jekiel

4.   Projekt Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 r.

5.   Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2038

6.   Sprawy bieżące i wolne wnioski.

7.   Zakończenie posiedzenia.


 

*****

  26 listopada (wtorek) 2013 r., godz. 15.00, sala nr 8 w siedzibie sejmiku, Mickiewicza 41 - Komisja Ronictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia (przyjęcie porządku obrad).

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 15.11.2013 r. w Wolinie.

3. Aktualny stan realizacji zadań w ramach PROW 2007-2013.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.


*****


W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information